UBND tỉnh Đồng Tháp:

Tăng cường quản lý, bình ổn giá, thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản

Theo Mỹ Lý/ Báo Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành công văn về việc triển khai các giải pháp bình ổn giá thịt heo và giải pháp tăng cường quản lý, bình ổn thị trường thúc đẩy sản xuất, chế biến nông sản.

Tăng cường quản lý, bình ổn giá heo, thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản. Ảnh minh họa
Tăng cường quản lý, bình ổn giá heo, thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc giám sát và quản lý việc tái đàn của các hộ chăn nuôi trên địa bàn quản lý.

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn tại địa phương và đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả các giải pháp tái đàn heo nhằm giúp cho người chăn nuôi sớm ổn định, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, tuân thủ các điều kiện về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường.

Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương kết nối chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo nguyên tắc “mở đến đâu chuỗi nối lại tới đó”; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương Đồng Tháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối, cung ứng đến người tiêu dùng đối với mặt hàng thịt heo trên địa bàn tỉnh; chủ động thực hiện các biện pháp nhằm điều hòa và cân đối cung, cầu, ổn định giá thịt heo ở mức hợp lý tại địa phương trong thời gian tới. Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp để bình ổn giá mặt hàng thịt heo, đặc biệt trong dịp lễ, Tết.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu Cục quản lý thị trường Đồng Tháp chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, giám sát thị trường, nhất là các trường hợp lợi dụng dịch bệnh, dịp lễ, Tết để đầu cơ tăng giá. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật ra, vào tỉnh, sản phẩm hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi đầu cơ tăng giá, gây mất ổn định thị trường.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 6/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp đảm bảo mục tiêu tái đàn heo gắn với tái cơ cấu chăn nuôi heo theo hướng giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, chuyển sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, đáp ứng các điều kiện về an toàn sinh học, hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững.