Bộ Tài chính chỉ đạo:

Tăng cường quản lý, điều hành giá cước vận tải

PV.

(Tài chính) Từ tháng 7/2014 đến nay, trước tình hình giá xăng dầu liên tục giảm, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) kịp thời có các văn bản chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở GTVT, Sở Tài chính về việc tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng ô tô trên địa bàn, trong đó, đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát, yêu cầu doanh nghiệp kê khai giảm giá cước vận tải ô tô phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1.  Về công tác chỉ đạo điều hành:

Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ GTVT và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp vận tải, rà soát giá cước vận tải đã kê khai, kê khai lại giá cước phù hợp với biến động của chi phí nhiên liệu và giá các yếu tố đầu vào; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, qua theo dõi, nắm tình hình cho thấy nhiều đơn vị vận tải bằng xe ô tô đã thực hiện giảm giá cước vận tải và kê khai lại giá với Sở GTVT và Sở Tài chính địa phương, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải ô tô chưa thực hiện kê khai giảm cước trong khi giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm trong tháng 12/2014, Bộ Tài chính đã có văn bản số 18757/BTC-QLG ngày 23/12/2014 đề nghị Bộ GTVT và UBND chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung sau:

- Đối với các đơn vị chưa thực hiện kê khai giá, cơ quan chủ trì tiếp nhận kê khai giá cước có văn bản yêu cầu các đơn vị phải tính toán chi phí nhiên liệu trong giá thành để kê khai giảm giá cước vận tải theo xu hướng giảm giá nhiên liệu.

- Đối với các đơn vị đã kê khai giảm giá cước, yêu cầu các đơn vị này tiếp tục tính toán lại giá thành vận tải theo xu hướng giảm giá nhiên liệu để kê khai lại theo đúng quy định.

Trường hợp quá thời hạn quy định mà các đơn vị này không thực hiện kê khai giảm giá cước theo xu hướng giảm giá nhiên liệu, xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (cụ thể: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo thành lập 3 đoàn công tác liên ngành Tài chính - Giao thông vận tải kiểm tra tình hình thực hiện quản lý giá cước, đánh giá tác động giá xăng dầu đến giá cước vận tải tại một số địa phương.

Kết quả là đã có nhiều doanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô đã thực hiện giảm giá cước vận tải và kê khai lại giá với Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải địa phương.

2. Tình hình giảm giá cước vận tải theo biến động giảm giá xăng dầu

2.1. Cước vận tải hàng không nội địa:

Theo đề nghị của Bộ GTVT, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 3282/QĐ-BTC ngày 19/12/2014 điều chỉnh giảm 15% so với mức trần liền kề quy định từ cuối năm 2011.

2.2. Cước vận tải đường sắt:

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã điều chỉnh giảm 10% giá vé tất cả các loại chỗ.

2.3. Cước vận tải đường bộ bằng xe ô tô

a) Theo báo cáo của 38/63 địa phương (Danh sách các địa phương đã gửi công văn về Bộ Tài chính theo Phụ lục đính kèm) thì kết quả giảm giá cước như sau:

- Giá cước vận tải hành khách bằng xe taxi giảm trung bình từ 0,92%-26,32%  (phổ biến giảm từ 3-10%).

- Giá cước vận tải hành khách tuyến cố định giảm trung bình từ 3-21,7% (phổ biến giảm từ 5-10%).

Tỷ lệ giảm giá của các doanh nghiệp có sự chênh lệch do: (i) đối với các đơn vị giữ ổn định giá cước đã kê khai từ năm 2011-2012 thì không điều chỉnh giá hoặc tỷ lệ điều chỉnh trên dưới 1%; (ii) đối với các đơn vị kê khai giá từ năm 2013 thì tỷ lệ giảm trên dưới 10%; (iii) đối với các đơn vị đã điều chỉnh tăng giá trong năm 2014 (giai đoạn giá xăng dầu tăng) thì tỷ lệ giảm giá sâu hơn, trên dưới 20%.

b) Tình hình giảm giá cước vận tải bằng xe ô tô tại 3 thành phố lớn như sau:

Thành phố

Tính đến tháng 11/2014

Tính đến tháng 12/2014

Số lượng

đơn vị giảm giá

Tỷ lệ giảm

Số lượng

đơn vị giảm giá

Tỷ lệ giảm

Hà Nội

Taxi

52

2-10%

64

2-10%

Tuyến cố định

6

4,6-10%

11

4,6-10,6%

Vận tải hàng hóa

2

3,4-3,9%

2

3,4-3,9%

Hồ Chí Minh

Taxi

7

2,7-9%

25

3-9%

Tuyến cố định

28

2-11,33%

42

2-14%

Đà Nẵng

Taxi

6

3-32%

6

3-32%

Tuyến cố định

 

 

1

8,3%

Vận tải hàng hóa

 

 

4

3-18%

Nhìn chung, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã thực hiện điều chỉnh giảm giá cước là tương đối phù hợp với mức điều chỉnh giảm giá của xăng dầu. Cụ thể:

- Đối với vận tải bằng ô tô: Tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 25-35% giá thành vận tải đối với xe chạy xăng (chủ yếu là taxi), 35-45% đối với xe chạy dầu (chủ yếu là vận tải hành khách và hàng hóa). Với mức giảm giá xăng dầu thời điểm hiện tại khoảng 27% so với mức giá tại ngày 01/01/2014 thì giá cước vận tải giảm trung bình từ 3-10% là tương đối phù hợp.

- Đối với vận tải hàng không nội địa: Tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 39,5%, mức giảm giá trần 15%.

- Đối với vận tải đường sắt: Tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30% giá thành, giá cước đường sắt đã điều chỉnh giảm trung bình khoảng 10%.

3. Về công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian tới

Để tiếp tục kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh giá cước của các đơn vị, trong thời gian tới Bộ GTVT và Bộ Tài chính sẽ phối hợp triển khai một số công việc sau:

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của liên Bộ tại công văn sô 18757/BTC-QLG ngày 23/12/2014 nêu trên và công điện số 120/CĐ-BGTVT ngày 23/12/2014.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra công tác quản lý và thực hiện giá cước vận tải tại một số địa phương (Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 06/1/2015 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết nguyên đán Ất mùi năm 2015. Trong đó có nội dung chỉ đạo các Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Sở GTVT yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải giảm cước phù hợp diễn biến giá nhiên liệu nhằm hạn chế tình trạng neo giá bất hợp lý; giám sát chặt chẽ đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện mức giá đã kê khai, nhất là xe chạy liên tỉnh, đường dài; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải công bố công khai mức giá cho hành khách đi xe biết; xử lý nghiêm các hành vi chèn ép, đầu cơ vé tàu, vé xe; công bố công khai đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thành lập các đoàn công tác kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá tại địa phương vào dịp tết nguyên đán Ất Mùi 2015, trong đó có tình hình triển khai quản lý giá cước vận tải hành khách bằng ôtô.

- Hiện tại, các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai thanh tra, kiểm tra, rà soát yêu cầu doanh nghiệp vận tải tiếp tục kê khai giảm giá cước phù hợp với diễn biến giảm của giá xăng dầu, tình hình thị trường và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp và cập nhật báo cáo gửi về Bộ Tài chính.

Xem thêm: Tong hop ke khai gia cua cac dia phuong.docx