Tăng cường thanh, kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm

PV.

(Tài chính) Trong 6 tháng đầu năm 2014, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, tập trung vào việc phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh, đồng thời chủ động xử lý kịp thời các tình huống bất thường, đột xuất. Bộ Tài chính cho biết, công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong những tháng cuối năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kịp thời phát hiện các sai phạm

Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ Tài chính đã có công văn thông báo kế hoạch thanh tra đối với 03 DNBH (VNI, Cathay, PVI) đảm bảo cho DNBH chủ động bố trí, sắp xếp hoạt động chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra. Về công tác kiểm tra, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch 4 DNBH nhân thọ, gồm AIA, Manulife, Dai-ichi và Hanwha Life. Đồng thời, tiến hành kiểm tra chuyên đề về bảo hiểm xe cơ giới và hoa hồng bảo hiểm tại 03 DNBH phi nhân thọ, gồm AAA, VASS và BSH; Kiểm tra 2 công ty môi giới bảo hiểm là Toyota, Tsusho.

Nhiều ý kiến cho rằng, so với trước đây, thì số lượng và chất lượng của các cuộc thanh kiểm tra gần đây đã tăng lên rõ rệt. Theo đó, nếu như giai đoạn 2005 - 2009, chỉ kiểm tra 3 - 4 DN/năm trong lĩnh vực phi nhân thọ thì đến năm 2013, tiến hành 3 - 4 cuộc thanh tra, còn số cuộc kiểm tra tăng gấp 4 - 5 lần ở hầu hết mọi lĩnh vực quản lý bao gồm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và môi giới bảo hiểm...

Theo Bộ Tài chính, qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện các sai phạm và kiến nghị, xử lý các vấn đề sau thanh tra nhằm giữ vững sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm. Bên cạnh đó, giúp phát hiện bất cập trong cơ chế chính sách để sửa đổi, bổ sung, từ đó, tạo môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các DNBH, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm.

Sẽ thanh tra, kiểm tra một loạt các doanh nghiệp bảo hiểm

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đặt ra trong những tháng cuối năm là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo mức độ an toàn vốn của các DNBH phù hợp với quy mô hoạt động, cơ cấu đầu tư và khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm tra hoạt động chi trả, giải quyết quyền lợi cho khách hàng của các DNBH...

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ thanh tra, kiểm tra Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI), Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam, Bảo hiểm PVI. Đồng thời, kiểm tra toàn diện 3 DN bảo hiểm phi nhân thọ là Bảo hiểm Liberty, Bảo hiểm Toàn Cầu, Bảo hiểm SamsungVina; Kiểm tra chuyên đề các DN bảo hiểm nhân thọ là Bảo Việt Nhân thọ, Prudential; Kiểm tra 3 DN môi giới bảo hiểm là Jardine, Thái Bình Dương, Cimeico; Kiểm tra hoạt động của 10 văn phòng đại diện của các DN bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam…

 Căn cứ báo cáo tài chính của DNBH tính đến 31/12/2013, thị trường bảo hiểm có:

+ 08 DNBH phi nhân thọ và 16 DNBH nhân thọ thuộc nhóm 1;

+ 20 DNBH phi nhân thọ thuộc nhóm 2;

+ 01 DNBH phi nhân thọ thuộc nhóm 3;

+ Không có DNBH nào thuộc nhóm 4.

Có 44/45 DNBH đảm bảo được tiêu chí an toàn về tài chính, 44/45 DNBH có lãi về hoạt động đầu tư tài chính. .