Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công

PV.

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo số liệu giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của các bộ, ngành trung ương và địa phương; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm…

Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm. Nguồn: FinancePlus.vn
Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm. Nguồn: FinancePlus.vn

Theo Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/11/2016 về tình hình giải ngân chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 đến hết ngày 30/9/2016; Rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ số liệu giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Các bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án, kịp thời phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc; Đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh việc nghiệm thu, quyết toán các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao đi vào sử dụng để thanh toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện.

Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 đúng thời hạn quy định; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Đối với các bộ, ngành, địa phương được giao bổ sung vốn trong kế hoạch năm 2016, Thủ tướng yêu cần cần khẩn trương triển khai và giải ngân hết số vốn giao bổ sung để góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Trước đó, tại buổi Toạ đàm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 do Kho bạc Nhà nước tổ chức hôm 12/9/2016, ông Nguyễn Việt Hồng – Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết dù đã cải thiện nhiều so với trước thời điểm Chính phủ ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016, nhưng vốn đầu tư giải ngân vẫn thấp hơn, nếu so với cùng kỳ 3 năm gần đây về cả số lượng tương đối và số tuyệt đối. 

Theo đó, tính đến hết ngày 31/8/2016, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt 139.868 tỷ đồng, tương đương 42,9 % kế hoạch vốn năm 2016 Nhà nước giao.

Trong đó, giải ngân vốn xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước là 102.009,3 tỷ đồng, tương đương 44,2% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu chính phủ là 12.037,4 tỷ đồng, tương đương 28,1% kế hoạch.

Trong khi đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân qua Kho bạc Nhà nước 8 tháng vốn đầu năm 2015 đạt 143,714.8 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch vốn; 8 tháng năm 2014 đạt 160.106,8 tỷ đồng, tương đương 56,5%, kế hoạch vốn và 8 tháng năm 2013 đạt 143.728,10 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch vốn.

Điều khá ngạc nhiên là không ít Bộ, ngành, đơn vị có tỷ lệ vốn giải ngân đầu tư thấp, tức dưới 20% kế hoạch vốn năm 2016 Kho bạc Nhà nước nhận được như: Bộ Giáo dục và Đào tạo: 9,8%; Bộ Y tế 12%; Bộ Ngoại giao 12,9%; Ngân hàng Nhà nước 15,1%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 16,2%... Thậm chí, tính đến hết tháng 8/2016 vẫn có những đơn vị chưa thực hiện giải ngân như: Hội chữ thập đỏ: 0%; Liên hiệp Uỷ ban toàn quốc Hội Văn học Nghệ thuật 0%...

Theo báo cáo mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có nhiều địa phương, bộ và ban ngành không thực hiện đầy đủ báo cáo chi tiết về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công và chi tiết danh mục các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Nhiều bộ, ngành, địa phương, dự án chậm giải ngân, giải ngân không đạt yêu cầu đề ra. Thống kê sơ bộ cho thấy, tính đến hết 30/9/2016, các bộ ngành và địa phương mới giải ngân được dưới 50% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Có dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch.

Theo lý giải của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc chậm giải ngân và không báo cáo chi tiết về kết quả giải ngân vốn đã và đang ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách phân bổ, ảnh hưởng đến thời gian thi công các dự án và đặc biệt, việc chậm giải ngân vốn ảnh hưởng đến kế hoạch và các mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực và quốc gia. Do vậy, thời gian tới cần yêu cầu báo cáo rõ các nguyên nhân chậm giải ngân, không giải ngân và các biện pháp đẩy nhanh tiến độ của dự án... được hưởng vốn từ trung ương.