Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Theo daibieunhandan.vn

Vừa qua, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chủ trì cuộc họp về triển khai hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và Giám định BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì cuộc họp về triển khai hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và giám định BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng. Nguồn: internet.
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì cuộc họp về triển khai hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và giám định BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng. Nguồn: internet.

Ứng dụng CNTT còn nhiều bất cập

Theo báo cáo thực trạng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý BHXH, BHYT do đại diện BHXH Bộ Quốc phòng trình bày, hệ thống máy chủ và hạ tầng truyền dẫn chưa được triển khai đồng bộ, chưa xây dựng trung tâm lưu trữ và sao lưu dữ liệu. Năm 2016, Bộ Quốc phòng mới bắt đầu triển khai mạng truyền dẫn số liệu quân sự an toàn đến các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ.

Dự kiến năm 2017 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác. Hệ thống phần mềm quản lý BHXH, BHYT đang được sử dụng phân tán ở các đơn vị, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung.

Việc đồng bộ dữ liệu giữa BHXH Bộ Quốc phòng và các đơn vị vẫn đang thực hiện bằng phương thức tệp dữ liệu gửi qua CD-ROM, không trực tuyến. Điều này làm nảy sinh sai lệch về số liệu, dữ liệu không kịp thời, do đó việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn gặp khó khăn, là rào cản lớn trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của ngành.

Để triển khai hệ thống giám định BHYT trực tuyến, BHXH Bộ Quốc phòng cần có thêm hệ thống máy chủ quản lý và lưu trữ cơ sở dữ liệu giám định BHYT. Hệ thống máy chủ này phải được kết nối internet để các cơ sở KCB kết nối và chuyển dữ liệu KCB về BHXH Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Quốc phòng, hệ thống có kết nối internet không được phép kết nối với hệ thống mạng máy tính quân sự.

Trong năm 2016, BHXH Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Tecapro khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, thực hiện chính sách BHXH, BHYT; khảo sát và phân tích, bổ sung, điều chỉnh hệ thống giám định chi phí KCB BHYT phù hợp với nhóm đối tượng quân nhân, người làm công tác cơ yếu tham gia BHYT, đồng thời tuân thủ quy định an toàn thông tin của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; điều chỉnh, nâng cấp hệ thống thông tin quản lý BHXH, BHYT phù hợp với sự thay đổi của Luật BHXH sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; đã xây dựng cổng tiếp nhận và giám định BHYT tại BHXH Bộ Quốc phòng.

Bắt đầu từ tháng 11/2016, triển khai thí điểm giám định BHYT trực tuyến ở 5 cơ sở quân y (1 bệnh viện và 4 bệnh xá, trong đó 1 bệnh xá sư đoàn và 3 bệnh xá trung đoàn). Các đơn vị này đã ánh xạ xong danh mục dùng chung và đã gửi dữ liệu giám định từ tháng 12/2016.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất

Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng Hồ Thuỷ đề nghị BHXH Việt Nam ưu tiên bổ sung vào phần mềm giám định của BHXH Việt Nam việc quản lý danh mục các chi phí ngoài phạm vi BHYT của đối tượng quân nhân, công an, cơ yếu; đầu tư hệ thống lưu trữ, hệ thống máy chủ, máy trạm, hệ thống bảo mật, hạ tầng CNTT đảm bảo cho việc triển khai hệ thống giám định BHYT trực tuyến, hệ thống quản lý BHXH, BHYT tập trung tại BHXH Bộ Quốc phòng; cho phép thực hiện việc truyền dữ liệu tự động chi phí KCB BHYT từ trung tâm dữ liệu của BHXH Việt Nam về cổng tiếp nhận dữ liệu chi phí KCB BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng để khai thác, sử dụng đối với đối tượng do BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế chưa ký hợp đồng với BHXH Bộ Quốc phòng; cho phép xây dựng phần mềm thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYT triển khai tại các cơ sở quân y ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với BHXH Bộ Quốc phòng, đáp ứng các mẫu biểu báo cáo theo yêu cầu của ngành và xuất dữ liệu theo đúng định dạng, cấu trúc cho hệ thống phần mềm giám định BHYT trực tuyến; đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý BHXH, BHYT…

Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai hệ thống Quản lý BHXH, BHYT và Giám định BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng. Trong đó, tập trung trao đổi về phương thức, yêu cầu bảo mật trong việc truyền tải, đồng bộ, khai thác và sử dụng dữ liệu thuộc BHXH Bộ Quốc phòng quản lý với dữ liệu tập trung của toàn ngành BHXH.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định, về các đề nghị của BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để BHXH Bộ Quốc phòng có thể thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào quản lý và tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong toàn quân.

Đồng thời, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với BHXH Bộ Quốc phòng, đơn vị tư vấn khẩn trương phân tích, đánh giá ưu nhược điểm, tìm các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai để sớm đưa hệ thống Quản lý BHXH, BHYT và hệ thống Giám định BHYT của BHXH Bộ Quốc phòng vào khai thác sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo quyền lợi của quân nhân và thân nhân quân nhân.