Tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi khi ngân hàng phá sản

Theo thuvienphapluat.vn

Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật bảo hiểm tiền gửi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Số tiền bảo hiểm tối đa mà một cá nhân có thể nhận được cho tất cả các khoản tiền gửi khi các ngân hàng thương mại phá sản là 75.000.000 đồng.

Hạn mức chi trả này đã bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Như vậy, hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi đã tăng 1.5 lần so với quy định hiện hành tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 109/2005/NĐ-CP là 50.000.000 đồng.

Quyết định 21 áp dụng cho Người được bảo hiểm tiền gửi; Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; Tổ chức bảo hiểm tiền gửi; Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Quyết định 21/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/8/2017.