Tăng thu hơn 7.400 tỷ đồng từ chống thất thu doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Qua kiểm tra 33.838 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cơ quan thuế đã điều chỉnh tăng doanh thu đối với 29.857doanh nghiệp với tổng số thuế điều chỉnh tăng thêm là 7.447 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra chống thất thu của Chi cục Thuế quận Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra sử dụng hóa đơn của một hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Ảnh: NM.
Đoàn kiểm tra chống thất thu của Chi cục Thuế quận Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra sử dụng hóa đơn của một hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Ảnh: NM.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai đề án chống thất thu thuế và chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với cơ sở kinh doanh (Kế hoạch 1359). Sau gần 4 tháng triển khai, báo cáo nhanh của Tổng cục Thuế cho biết kế hoạch đã được triển khai ở 63 cục thuế trên toàn quốc.

Tại văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Kế hoạch 1359, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu, riêng 16 tỉnh, thành phố có số thu điều tiết về ngân sách Trung ương phải thực hiện tăng thu 5.100 tỷ đồng thông qua công tác chống thất thu đối với khu vực doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 15/11 toàn ngành đã thực hiện kiểm tra đối với 52.810 cơ sở kinh doanh, trong đó có 33.838 doanh nghiệp, 18.972 hộ kinh doanh.

Trong số 33.838 doanh nghiệp đã kiểm tra, có 29.857 doanh nghiệp (chiếm 88,24% số doanh nghiệp đã được kiểm tra chống thất thu) có số thuế tăng thêm sau kiểm tra, với tổng số thuế tăng thêm là 7.447 tỷ đồng, trong đó: số thuế truy thu và phạt đối với doanh nghiệp là 3.158 tỷ đồng; kết quả giảm lỗ, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp là 4.289 tỷ đồng.

Có 15.413 hộ kinh doanh (chiếm 81,24% số hộ kinh doanh đã được kiểm tra, khảo sát) có kết quả điều chỉnh tăng doanh thu khoán, trong đó có 7.814 hộ kinh doanh (chiếm 50,71% số hộ có kết quả điều chỉnh tăng doanh thu khoán) có doanh thu tăng từ 50% trở lên, phải điều chỉnh thuế khoán ngay trong năm 2017, với số thuế điều chỉnh tăng trong năm 2017 là 11,7 tỷ đồng.

Còn lại các hộ có kết quả điều chỉnh tăng doanh thu khoán dưới 50% sẽ được điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán từ năm 2018.

Riêng đối với hai cục thuế lớn là: Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh tăng thu đạt 1.631 tỷ đồng bằng 78.4% nhiệm vụ được giao, Cục Thuế TP.Hà Nội tăng thu đạt 978,96 tỷ đồng, đạt 78,3% nhiệm vụ được giao.