Tạp chí Tài chính thông báo mời thầu


Tạp chí Tài chính thông báo mời thầu gói thầu cung cấp máy ảnh và máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn.

Tạp chí Tài chính thông báo mời thầu - Ảnh 1

Tạp chí Tài chính tổ chức 02 gói thầu:

Gói 1: Lựa chọn nhà thầu cung cấp Máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn (Mã thông báo mời thầu: IB2300188140)

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 ngày 22/8/2023

- Hình thức dự thầu: Qua mạng

Tạp chí Tài chính thông báo mời thầu - Ảnh 2

Gói 2: Lựa chọn nhà thầu cung cấp Máy ảnh phục vụ công tác chuyên môn (Mã thông báo mời thầu: IB2300188191)

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30 ngày 18/8/2023.

- Hình thức dự thầu: Qua mạng

Tạp chí Tài chính trân trọng kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia gửi báo giá; hồ sơ dự thầu.

Các đối tác/đơn vị quan tâm xem thông tin chi tiết tại website: https://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest/contractor-selection?render=index