Tập đoàn Bảo Việt có Tổng Giám đốc mới

PV.

(Tài chính) Tập đoàn Bảo Việt vừa có văn bản số 362/TĐBV-TTTH gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt.

Ông Dương Đức Chuyển,Giám đốc khối đầu tư Tập đoàn Bảo Việt (phải) giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn thay ông Trần Trọng Phúc (trái) cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định mới. Nguồn: internet
Ông Dương Đức Chuyển,Giám đốc khối đầu tư Tập đoàn Bảo Việt (phải) giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn thay ông Trần Trọng Phúc (trái) cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định mới. Nguồn: internet

Theo đó, ngày 31/3/2014, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã quyết định về việc thôi giữ chức vụ  Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đối với ông Trần Trọng Phúc. Ông Trần Trọng Phúc cũng thôi không là Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Bảo Việt.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt cũng đã quyết định tạm thời bổ nhiệm ông Dương Đức Chuyển, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc khối đầu tư Tập đoàn Bảo Việt giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định mới.

Mời download nội dung văn bản: CV 362 (31-03-2014) cong bo thong tin thay doi nhan su chu chot cua TDBV.pdf