Tập đoàn, Tổng công ty đăng ký tiết giảm chi phí gần 12.500 tỉ đồng

Theo Thanh niên

Bộ Tài chính đánh giá, thu ngân sách 9 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ 2011, tổng cân đối thu 498.490 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại cuộc họp báo chiều 11/10, thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao năng suất hoạt động kinh doanh, hiện đã có 83 tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) đăng ký tiết giảm chi phí với tổng số 12.486,7 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến tháng 9/2012 đã có 53 TĐ, TCT xây dựng đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó 23 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đang tích cực thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp (DN) mà Nhà nước không cần nắm giữ cồ phần chi phối.

Về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, đến nay theo Bộ Tài chính, đã thực hiện gia hạn khoảng 11.000 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng các tháng 4, 5, 6 năm 2012 cho 190.280 DN; giải quyết gia hạn 2.933 tỉ đồng nợ thuế thu nhập DN cho khoảng 71.630 DN; giảm 50% tiền thuê đất 2012 cho 2.425 DN, với số tiền giảm là 250,3 tỉ đồng. Giải quyết miễn và hoàn thuế môn bài 2012 cho 33.510 hộ đánh bát hải sản và làm muối, với số tiền 10 tỉ đồng.

Bộ Tài chính đánh giá, thu ngân sách 9 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ 2011, tổng cân đối thu 498.490 tỉ đồng. Trong khi đó, chi ngân sách tăng 14,5% so với cùng kỳ 2011, ước đạt 643.2100 tỉ đồng