Tập trung xây dựng hệ thống quản lý hải quan đồng bộ, xuyên suốt

Theo baohaiquan.vn

Tiếp tục cải cách hiện đại hóa đi vào quản lý thực chất để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại; xây dựng hệ thống quản lý hải quan hiện đại, đồng bộ, xuyên suốt góp phần vào phát triển đất nước… là những định hướng nhiệm vụ năm 2018 mà Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị. Nguồn: PV.
Quang cảnh Hội nghị. Nguồn: PV.

Đây cũng là chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy cơ quan Tổng Cục Hải quan tổ chức ngày 4/1/2018. 

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2017 trên các mặt: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua đó cho thấy, trong năm 2017 Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Tổng cục Hải quan trong chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, kết quả nổi bật nhất là thu NSNN (vượt dự toán hơn 12.000 tỷ đồng), chuẩn hóa hệ thống quản lý của hải quan…

Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, kết quả này có được là nhờ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan và các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, và tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tài chính, Chính phủ cải cách thể chế, thủ tục để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Góp ý cho phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy cơ quan Tổng Cục Hải quan, các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều tập trung vào nội dung: đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, nâng cao kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ, tập trung xây dựng lực lượng…

Ghi nhận những ý kiến đóng góp, phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho rằng, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan cần rút ra những bài học kinh nghiệm để phát huy những kết quả đạt được của năm 2017 cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018. Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm cần tập trung xây dựng các Nghị quyết, triển khai các kế hoạch cụ thể và giao nhiệm vụ theo từng nhóm vấn đề.

Theo Bí thư Đảng ủy, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục Hải quan, trước hết các chi bộ phải nâng cao năng lực quản lý, tập trung bố trí, sắp xếp CBCC theo năng lực công tác một cách hợp lý. Triển khai tốt phong trào thi đua, nâng cao trách nhiệm kỷ cương công vụ. Nâng cao quản trị nội ngành, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC.

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện cải cách hiện đại hóa hải quan đi vào thực chất, triển khai một cách sâu rộng để tạo thuận lợi thương mại. Tập trung xây dựng hệ thống quản lý hải quan đồng bộ, xuyên suốt. 

Đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2018, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết, năm 2018 Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các Nghị quyết; cắt giảm 50% danh mục kiểm tra chuyên ngành, thực hiện thành công tác giải pháp chống thất thu, gian lận thương mại; quyết liệt các giải pháp, phấn đấu thu vượt dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 là 283.000 tỷ đồng (phấn đấu thu đạt từ 290.000 đến 295.000 tỷ đồng); Phấn đấu sang đầu năm 2019 Hải quan Việt Nam có hệ thống thông quan lồng ghép với hệ thống VNACCS trên tất cả các khâu.