Thắc mắc về quy định kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Theo baohaiquan.vn

Theo Cục Hải quan TP. Cần Thơ, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, tại đơn vị đã phát sinh vướng mắc về kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ. Nguồn: PV.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 206/BCT-TCNL ngày 12-1-2016 của Bộ Công Thương về việc áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và hướng dẫn tại Công văn 1786/TCHQ-GSQL ngày 11-3-2016 của Tổng cục Hải quan về việc dãn nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu: Các phương tiện, thiết bị trong các dây chuyền sản xuất hàng XK nhưng được lắp đặt, sử dụng năng lượng trên lãnh thổ Việt Nam thì phải thực hiện việc kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định của Chính phủ. Việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu do các phòng thử nghiệm quy định tại Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29-3-2011 của Chính phủ thực hiện.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu, tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ phát sinh trường hợp một số mặt hàng thuộc đối tượng phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu nhưng được tích hợp trong các máy móc thuộc dây chuyền sản xuất như: các sản phẩm động cơ tích hợp trong các máy móc thuộc các dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc, sản phẩm máy bơm bao gồm động cơ tích hợp có văn bản xác nhận của Tổng cục Năng lượng với nội dung: hàng hóa không thử nghiệm được, không phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Vậy, theo thắc mắc của Cục Hải quan TP. Cần Thơ: văn bản xác nhận nêu trên của Tổng cục năng lượng có phù hợp để giải quyết thông quan cho hàng hóa nhập khẩu hay không? trường hợp phát sinh các lô hàng giống hệt hoặc tương tự có được áp dụng để giải quyết thông quan hàng hóa hay không?

Cục Hải quan TP. Cần Thơ cho biết sẽ báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.