Thái Bình: Ngành Nông nghiệp phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2015

PV.

Sáng ngày 10/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Hữu Rong - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy trao cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2014. Nguồn: sonnptnt.thaibinh.gov.vn
Đồng chí Nguyễn Hữu Rong - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy trao cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2014. Nguồn: sonnptnt.thaibinh.gov.vn

Từ đầu năm đến nay, các mặt công tác của ngành Nông nghiệp Tỉnh đã đạt kết quả khá toàn diện. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, song 6 tháng đầu năm, các mặt công tác của ngành Nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện.

Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 12.974 tỷ đồng, tăng 2,25% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó trồng trọt tương đương cùng kỳ năm trước, chăn nuôi tăng 4,15%, thủy sản tăng 8,62%. Vụ xuân 2015 tiếp tục được mùa lớn với năng suất ước đạt 71,72 tạ/ha tương đương vụ xuân năm trước. Toàn tỉnh triển khai thực hiện được 84 cánh đồng mẫu tại 82 xã với tổng diện tích 4.752ha, tăng 9 cánh đồng lớn và tăng 902ha so với vụ xuân năm trước.

Chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xuất hiện trên đàn gia súc, gia cầm. Nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 52.353 tấn, tăng 16,31% so với cùng kỳ năm trước. Khai thác thủy sản đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực tham mưu cho UBND triển khai Nghị định 67 của Chính phủ, trong đó đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 4 cơ sở đóng tàu vỏ thép, 01 cơ sở đóng tàu vỏ gỗ; tham mưu phê duyệt danh sách 25 chủ tàu đăng ký đóng mới tàu cá khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai xây dựng cơ bản, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các lĩnh vực khác đạt hiệu quả tốt.

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2015, trong 6 tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, cơ sở đẩy mạnh sản xuất vụ mùa, vụ đông, phát triển mạnh chăn nuôi và thủy sản; Chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai; Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với giải quyết lao động nông thôn, tích tụ đất đai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Rong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn yêu cầu: Toàn ngành Nông nghiệp cùng các địa phương tập trung kiện toàn hệ thống quản lý nông nghiệp; xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp; tiếp tục chỉ đạo toàn diện sản xuất vụ mùa, vụ đông đạt hiệu quả. Tập trung phát triển chăn nuôi, nuôi trồng và khai thác thủy sản, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ; Tập trung cao cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới.