Tham vấn ý kiến các tổ chức xã hội dân sự về sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước

PV.

(Tài chính) Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM) vừa đã tiến hành phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các tổ chức xã hội dân sự với mong muốn qua đó, đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 tháng 5/2014.

Hướng tới tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin thu chi NSNN. Nguồn: internet.
Hướng tới tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin thu chi NSNN. Nguồn: internet.
Hội thảo đã tập trung vào chia sẻ về thực trạng quản lý ngân sách tại Việt Nam; những phát hiện ban đầu về thực trạng quản lý ngân sách tại một số địa phương, và tham vấn về việc tham gia của các bên liên quan vào vấn đề này.

“Quá trình tham vấn ý kiến người dân mới đây tại 4 tỉnh Hòa Bình, Nam Định, Quảng Trị, Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, nội dung và cách thức cung cấp thông tin về quản lý và sử dụng NSNN cũng chưa đảm bảo để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận… Dẫn đến rất nhiều công trình, dự án đầu tư sử dụng ngân sách do không được giám sát chặt chẽ nên gây nhiều thất thoát, lãng phí…”, Bà Đỗ Bích Thủy, đại diện CECEM thông tin.

Thực tế, việc giám sát của Quốc hội và các cơ quan dân cử địa phương về quản lý NSNN tuy đã được chú trọng, song quyền giám sát của người dân và các tổ chức xã hội còn yếu. Với mong muốn cùng các nhà hoạch định chính sách xây dựng hành lang pháp lý cho việc quản lý NSNN hiệu quả hơn, đại diện Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI) cho rằng: Luật NSNN sửa đổi cần có những quy định đảm bảo mọi người dân có thể tiếp cận được với các thông tin đầy đủ và chính xác liên quan đến thu, chi ngân sách của mỗi cấp, đặc biệt là cấp xã; Tăng cường hiệu quả hoạt động của các ban giám sát đầu tư cộng đồng; Thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả cơ chế tham gia giám sát phân bổ và thực hiện chi tiêu ngân sách thông qua các cơ quan đại diện của người dân tại địa phương…