Tháng 04/2019, hoàn thành xong 6 đề án kết cấu hạ tầng giao thông

Theo Anh Quyền/kinhtevadubao.vn

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam phải hoàn thiện các Đề án phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và tăng hiệu quả quản lý khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; cảng biển Hải Phòng.

Từ nay đến tháng 04/2019, 6 đề án kết cấu hạ tầng giao thông sẽ được Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện. Nguồn: Internet
Từ nay đến tháng 04/2019, 6 đề án kết cấu hạ tầng giao thông sẽ được Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện. Nguồn: Internet

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập 04 Đề án kết nối mạng giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc; Khu vực Đông Nam Bộ; Kết nối mạng giao thông các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long; Kết nối mạng giao thông các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khi triển khai xây dựng Đề án cần làm rõ các vấn đề, như: phân tích, đánh giá toàn diện hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông của khu vực; kết nối hạ tầng giao thông với các cảng biển, các khu công nghiệp, các cửa khẩu, các trung tâm chính trị, kinh tế của Vùng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu trong quá trình xây dựng Đề án, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải xác định được nhu cầu vận tải, đánh giá tiềm năng, lợi thế của khu vực, xu thế phát triển ảnh hưởng đến phát triển kết cấu hạ tầng khu vực, kết nối đồng bộ giữa các phương thức vận tải trong khu vực, đặc biệt kết nối các cảng biển, các khu công nghiệp, các cửa khẩu, các trung tâm chính tri, kinh tế của Vùng.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam lập Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển Hải Phòng, bao gồm các khu bến của Cảng biển Hải Phòng hiện hữu và khu bến cảng Lạch Huyện. Trong đó, Đề án phải phân tích, đánh giá được toàn diện vai trò, thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, kết nối hạ tầng giao thông đối với cảng, khu vực xung quanh cảng. Đồng thời, Đề án phải dự báo được nhu cầu hàng hóa (chủng loại, số lượng) thông qua, phân bổ và điều tiết lượng hàng hóa đối với cảng biển Hải Phòng, bao gồm các khu bến của cảng biển Hải Phòng hiện hữu và khu bến cảng Lạch Huyện.

Đồng thời, phải xây dựng lộ trình, thứ tự ưu tiên, phương án đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kết nối cảng để phát huy hiệu quả khai thác cảng quốc tế đồng thời xây dựng mô hình quản lý cảng biển tại khu bến cảng Lạch Huyện.

Cục Hàng không Việt Nam lập Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phân tích, đánh giá toàn diện, thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của khu vực; hạ tầng giao thông kết nối đối với cảng, với hệ thống hạ tầng giao thông của khu vực, đặc biệt kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam cần xác định nhu cầu vận tải, các cơ hội và thách thức đối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; Phân bổ, cân đối cung cầu hành khách tới các cảng hàng không đã được đầu tư trong phạm vi ảnh hưởng của Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành; Xây dựng giải pháp thu hút hành khách trung chuyển về cảng hàng không quốc tế, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phải xây dựng lộ trình, thứ tự ưu tiên, phương án đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ vật chất tầng kết nối với cảng để khai thác hiệu quả Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (có xét đến Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất). Đồng thời, xây dựng mô hình quản lý cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đạt hiệu quả cao.