Tháng 1/2023, vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước

Đức Mạnh

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố, tháng 01/2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 126,7 triệu USD, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 01/2023 có 03 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam.
Trong tháng 01/2023 có 03 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam.

Tổng cục Thống kê cho biết, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 01/2023 có 3 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 126,6 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2022; có 01 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh thêm 140,4 triệu USD.

Như vậy, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 126,7 triệu USD, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe động cơ khác đạt 125 triệu USD chiếm 98,7% tổng vốn đầu tư; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đạt 1,5 triệu USD chiếm 1,2%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 140,4 nghìn USD chiếm 0,1%.

Ngoài ra, trong tháng 01/2023 có 03 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Hàn Quốc là nước dẫn đầu với 125,1 triệu USD, chiếm 98,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là Thái Lan với 1,5 triệu USD, chiếm 1,2%; Lào 140,4 nghìn USD chiếm 0,1%.