Tháng 2/2020, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 tăng trên 70%


Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 2/2020, thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục thể hiện xu hướng tích cực, bất chấp những lo lắng từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Thống kê cho thấy, riêng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 tăng trên 70%.

Theo HNX, tại thời điểm cuối tháng 2 có 4 mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F2002 và VN30F2003, VN30F2004, VN30F2006, VN30F2009 và 3 mã hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ là GB05F2003, GB05F2006 và GB05F2009.

Riêng trong tháng 2/2020, mã sản phẩm VN30F2002 đáo hạn ngày 20/2/2020 đã được HNX niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2004 vào ngày 21/2/2020.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 2/2020, thanh khoản trên thị trường tăng mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 133.904 hợp đồng/phiên, tăng 70,36% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 204.584 hợp đồng vào ngày 28/2/2020, tăng 1,46 lần so với mức cao nhất của tháng trước.

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 2/2020

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 1.2020

Tháng 2.2020

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

78.600

 

133.904

70,36%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

16.327

17.095

2,83%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng 2,83% so với tháng 1/2019 và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 2, OI đạt 17.095 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 2 đạt 20.802 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 27/2/2020, tăng tương đương mức OI cao nhất trong tháng 1/2019.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 2/2020 không có giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Giao dịch của nhà đầu tư nội tăng, tự doanh của công ty chứng khoán giảm

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng 2,15% so với tháng trước, chiếm 86,4% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm nhẹ, chiếm 12,58%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán giảm so với tháng trước, chỉ chiếm 1,7%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2020 tăng 39,2% so với tháng trước, đạt 54.545 hợp đồng, chiếm 1,02 % tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên với mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 2/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 97.427 tài khoản, tăng 1,7% so với tháng trước.

Hình 1: Sự tăng trưởng số lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh

Nguồn: hnx.vn
Nguồn: hnx.vn