Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 9: Khối lượng giao dịch bình quân giảm 26,7%


Báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 9/2019, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh (TTCK) phái sinh giảm mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 56.674 hợp đồng/phiên giảm 26,7% so với tháng trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thống kê của HNX cho biết, trong tháng 9/2019, giao dịch trên TTCK phái sinh giảm mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 56.674 hợp đồng/phiên giảm 26,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, thị trường có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tháng với khối lượng giao dịch tăng dần và đạt 95.819 hợp đồng vào ngày 30/9/2019, mức cao nhất trong tháng.  

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 9/2019

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 9.2019

Tháng 9.2019

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

77.318

56.674

-26,7%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

17.676

19.849

12,29%

Nguồn: hnx.vn

Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh song khối lượng mở (OI) toàn thị trường lại tăng 12,29% so với tháng trước, đạt 19.849 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9. Trong đó, phiên giao dịch ngày 12/9/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 22.998 hợp đồng.

Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm, khối lượng giao dịch trong tháng 9 giảm mạnh so với tháng trước. Trong tháng 9/2019, chỉ có 42 hợp đồng được giao dịch, chỉ bằng 36,5% so với tháng trước. Phiên có khối lượng giao dịch nhiều nhất ngày 11/9/2019 có 16 hợp đồng được giao dịch. Khối lượng OI cuối tháng 9 là 10 hợp đồng, bằng 7,14% so với cuối kỳ trước đó.

Bảng 2: Tổng hợp giao dịch HĐTL trái phiếu Chính phủ

Chỉ tiêu

Tháng 8.2019

Tháng 9.2019

Tăng giảm so với kỳ trước

KLGD bình quân phiên (hợp đồng)

5,23

2,1

-59,83%

Khối lượng OI cuối kỳ (hợp đồng)

140

10

-92,86%

Nguồn: hnx.vn

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này giảm so với tháng trước, chiếm 89,03% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Ngược lại, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng mạnh, đạt 10,35%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK chỉ chiếm một phần nhỏ (1,48%), phần còn lại là của các tổ chức khác. Đây cũng là tỉ trọng lớn nhất kể từ thời điểm khai trương thị trường cho thấy cơ cấu nhà đầu tư đang có sự chuyển dịch.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư ngoại trong tháng 9 giảm 2,4% so với tháng trước, đạt 14.142 hợp đồng, chiếm 0,62% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Các giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức là các ngân hàng và công ty chứng khoán. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chỉ chiếm 2,38% trên tổng khối lượng giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP toàn thị trường.

Theo thống kê của HNX, trong tháng 9, có 1 mã sản phẩm là VN30F1909 đáo hạn ngày 19/9/2019 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1911 vào ngày 20/9/2019. Tại thời điểm cuối tháng 9 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1910, VN30F1911, VN30F1912 và VN30F2003. Tại ngày 30/9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 83.981 tài khoản, tăng 3,03% so với tháng trước.