Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 10: Giao dịch ngoại tăng mạnh

Minh Khôi

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán cho thấy, diễn biến thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh tháng 10 có nhiều dấu hiệu tích cực. Khối lượng giao dịch bình quân tăng 13,71%, trong đó giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng gấp 1,6 lần so với tháng trước. Cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường đang có xu thế dịch chuyển, giảm bớt sự mất cân đối giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức.

Trong tháng 10, có 1 mã sản phẩm là VN30F1910 đáo hạn ngày 18/10/2019 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2006 vào ngày 20/9/2019.

Tại thời điểm cuối tháng 10 có 4 mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F1911, VN30F1912 và VN30F2003, VN30F2006 và 3 mã hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ là GB05F1909, GB05F1912 và GB05F2003.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 10/2019, tăng nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 64.446 hợp đồng, tăng 13,71% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 100.946 hợp đồng vào ngày 2/10/2019.  

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 10/2019

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 9.2019

Tháng 10.2019

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

56.674

64.446

13,71%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

19.849

20.641

19,85%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng mở OI không biến động nhiều so với tháng 9, đạt 20.641 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10, tăng 3,99% so với thời điểm cuối tháng. Trong đó phiên giao dịch ngày 3/10/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 24.174 hợp đồng, tăng 5,1% so với mức OI cao nhất của tháng 9.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 10/2019, chỉ có 1 hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ được giao dịch, bằng 2,38% so với tháng trước. Khối lượng OI cuối tháng 10 đạt 11 hợp đồng, tăng 10% so với thời điểm cuối kỳ trước đó.

Bảng 2: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Chỉ tiêu

Tháng 9.2019

Tháng 10.2019

Tăng giảm so với kỳ trước

Tổng khối lượng giao dịch

42

1

-97,61%

Khối lượng giao dịch bình quân phiên (hợp đồng)

2,1

0,04

-97,93%

Khối lượng OI cuối kỳ (hợp đồng)

10

11

10%

Nguồn: hnx.vn

Theo báo cáo của HNX, cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường đang có xu thế dịch chuyển, giảm bớt sự mất cân đối giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức. Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tiếp tục giảm so với tháng trước, chiếm 87,86% khối lượng giao dịch toàn thị trường (so với 89,03% trong tháng 9).

Ngược lại, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tiếp tục tăng, đạt 11,37%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán chỉ chiếm một phần nhỏ (1,33%), phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10 tăng gấp 1,6 lần so với tháng trước, đạt 22.836 hợp đồng, chiếm 0,62% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Đáng chú ý, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 10, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 86.967 tài khoản, tăng 3,55% so với tháng trước.