Tháng 4, đấu giá cổ phần thu về 142,4 tỷ đồng

PV.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong 4 phiên của tháng 4/2017 đạt hơn 31 triệu cổ phần.

Trong tháng 4/2017, 100% số cổ phần chào bán đã được bán hết, thu về cho Nhà nước hơn 142,4 tỷ đồng. Nguồn: hnx.vn
Trong tháng 4/2017, 100% số cổ phần chào bán đã được bán hết, thu về cho Nhà nước hơn 142,4 tỷ đồng. Nguồn: hnx.vn

Tháng 4/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 4 phiên đấu giá thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn lần lượt tại các công ty CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam, Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines, CTCP Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam và CTCP Xây dựng 565.

Kết quả, 100% số cổ phần chào bán đã được bán hết, thu về cho Nhà nước hơn 142,4 tỷ đồng, cao hơn 12,7 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Trung bình một phiên, tổng giá trị cổ phần thu về đạt hơn 35,6 tỷ đồng, tăng 24% so với tháng 3.
Trong đó, phiên đấu giá thoái vốn của SCIC tại CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam có khối lượng đặt mua cao gấp 4 lần khối lượng chào bán, thu về hơn 30,3 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 5,7 tỷ đồng.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong 4 phiên này đạt hơn 31 triệu cổ phần. Các nhà đầu tư đã đặt mua với tổng khối lượng hơn 40 triệu cổ phần, cao hơn 31% so với khối lượng chào bán. 

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 4/2017

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần/)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

1.997.274

1.997.274

30.358.564.800

2

Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines

26.251.412

26.251.412

81.787.000.000

3

CTCP Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam

1.188.000

1.188.000

20.314.800.000

4

CTCP Xây dựng 565

1.563.569

1.563.569

9.947.443.840

Danh sách các phiên đấu giá tháng 5/2017

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

Ngày hết hạn nộp tiền

Ngày đấu giá

1

CTCP Đầu tư và Phát triển miền Trung

1.216.106

25/4/2017

4/5/2017

2

CTCP Chế biến Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Hà Nội

19.600

27/4/2017

8/5/2017

3

CTCP Phát triển Công trình Viễn thông

2.450.000

3/5/2017

10/5/2017

4

CTCP Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam

14.000.000

5/5/2017

12/5/2017

5

CTCP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh

3.468.000

5/5/2017

12/5/2017

6

CTCP Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện

360.000

8/5/2017

15/5/2017

7

Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp

6.350.580

12/5/2017

19/5/2017

8

CTCP Đầu tư Apax Holding

7.500.000

19/5/2017

26/5/2017

9

Tổng công ty Viglacera – CTCP

120.000.000

22/5/2017

29/5/2017