Tháng 7/2023, giao dịch của khối ngoại trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng 20,48%

PV. (t/h)

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 7, tỷ trọng tham gia giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng lên mức 3,47% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, tăng 20,48% so với tháng trước.

Theo HNX, trong tháng 7/2023, chỉ số VN30-Index đóng cửa ở mức 1.230,81 điểm, tăng 9,58% so với cuối tháng trước. Thị trường cơ sở giao dịch sôi động, nhưng giao dịch chứng khoán phái sinh lại giảm so với tháng trước. 

Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 152.739 hợp đồng/phiên, giảm 13,52%, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 17.691 tỷ đồng/phiên, giảm 9,31% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 28/7/2023 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 190.527 hợp đồng.

Tại phiên giao dịch cuối tháng, khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt 62.077 hợp đồng, tăng 17,5% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 13/7/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 70.785 hợp đồng.

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 7/2023

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 7.2023

Tháng 6.2023

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

152.739

176.615

-13,52%

2

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiên

tỷ đồng

17.691

19.507

-9,31%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

62.077

52.832

17,50%

4

Tỷ trọng giao dịch của NĐTNN

%

3,47

2,88

20,48%

5

Tỷ trọng giao dịch tự doanh

%

1,66

1,94

-14,43%

Nguồn: hnx.vn

 

Trong tháng 7, sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ không có giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 7/2023 của sản phẩm này là 0 hợp đồng.

Tuy nhiên, theo HNX, một trong những điểm sáng đó là tỷ trọng tham gia giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2023 tăng lên mức 3,47% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, tăng 20,48% so với tháng trước. Ở chiều ngược lại, tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán giảm, chiếm 1,66% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Một điểm sáng khác là số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục có xu hướng tăng. Cụ thể, tại thời điểm cuối tháng 7/2023, có 1.341.152 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, tăng 2% so với tháng trước.