Tâm lý giao dịch cầm chừng vào dịp gần Tết khiến chứng khoán phái sinh kém sôi động

PV. (t/h)

Trong tháng 1/2023, tâm lý giao dịch cầm chừng vào dịp gần kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến giao dịch phái sinh kém sôi động hơn.

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 1/2023,  thị trường chứng khoán phái sinh có giao dịch sụt giảm khá mạnh. 

Nguyên nhân được HNX chỉ ra là có thể do việc VSD tăng tỷ lệ ký quỹ từ 13% lên 17%, đồng thời tâm lý giao dịch cầm chừng vào dịp gần kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến giao dịch phái sinh kém sôi động hơn.

Theo đó, giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giảm khá mạnh so với tháng trước, với khối lượng giao dịch bình quân đạt 262.708 hợp đồng/phiên, giảm 35,72% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 28.217 tỷ đồng/phiên, giảm 33,96% so với tháng trước. Phiên giao dịch ngày 4/1/2023 có khối lượng giao dịch cao nhất tháng đạt 342.409 hợp đồng.

Khối lượng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 1 đạt 49.290 hợp đồng, giảm 1,4% so với tháng trước. Ngày 18/1/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 56.470 hợp đồng.

Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm 31/1/2023 là 0 hợp đồng.

   Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 1/2023

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 1.2023

Tháng 12.2022

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

262.708

408.675

-35,72%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

49.290

49.991

-1,4%

Nguồn: hnx.vn

Trong tháng 1/2023, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng 12/2022, chiếm 1,76% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán giảm so với tháng trước, chiếm 1,35% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Điểm đáng chú ý trong tháng đầu của năm 2023 là số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh vẫn tiếp tục có xu hướng tăng. Tại thời điểm cuối tháng 1/2023, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.195.216 tài khoản, tăng 1,24% so với tháng trước.