Tháng 7, khối lượng đặt mua cao gấp 3,6 lần khối lượng chào bán trong các phiên đấu giá

PV.

Trong tháng 7 chỉ có 2 phiên đấu giá nhưng khối lượng đặt mua đạt hơn 39,6 triệu cổ phần, cao gấp 3,6 lần khối lượng chào bán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tháng 7/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) diễn ra 2 phiên đấu giá trong đó có 1 phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An.

2 phiên đấu giá có tổng khối lượng chào bán đạt hơn 11 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 39,6 triệu cổ phần, gấp 3,6 lần khối lượng chào bán.

Kết quả cả 2 phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần chào bán, tương ứng hơn 11 triệu cổ phần, tổng số tiến thu được hơn 182 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 59,5 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 71,3 tỷ đồng.

Như vậy, tính từ đầu năm 2018, HNX đã tổ chức 23 phiên đấu giá, trong đó có 15 phiên đấu giá thoái vốn, 7 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 1,03 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 660 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 64%.

Trong khi đó, tổng giá trị cổ phần bán được sau 23 phiên đấu giá đạt hơn 10,6 nghìn tỷ đồng.

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 7/2018

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

1,763,000

1,763,000

85,254,250,000

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

9,372,666

9,372,666

97,475,726,400

 

Danh sách các phiên đấu giá tháng 8/2018

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

(cổ phần)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Thăng Long

2.500.000

6/8/2018

13/8/2018