Thị trường chứng khoán phái sinh: Thiết lập thêm kỷ lục mới trong mùa dịch

PV.

Một điều khá đặc biệt trên thị trường phái sinh của Việt Nam trong tháng 7 đó là tiếp tục lập kỷ lục mới cả khối lượng giao dịch và hợp đồng mở trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lập kỷ lục mới cả khối lượng giao dịch và hợp đồng mở

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 7/2020, về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, thanh khoản trên thị trường tăng so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 212.623 hợp đồng, tăng 18,59% so với tháng trước.

Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 356.033 hợp đồng vào ngày 29/7/2020, tăng 16,7% so với mức cao nhất trong tháng 6/2020. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi khai trương thị trường, vượt qua kỷ lục trước đó về khối lượng giao dịch trong phiên.  

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 7.2020

Tháng 6.2020

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

212.623

 

179.299

18,59%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

38.001

27.060

40,39%

Nguồn: hnx.vn

Trong khi đó, khối lượng hợp đồng mở (OI) tiếp tục tăng mạnh 40,43% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 7, OI đạt 38.001 hợp đồng. Đây cũng là mức OI cao nhất từ trước đến nay.

Như vậy, trong tháng 7, trên thị trường phái sinh tiếp tục lập kỷ lục mới cả khối lượng giao dịch và hợp đồng mở dù trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, đang đe dọa đến triển vọng tăng trưởng của thị trường.

Hình 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

 

Nguồn: hnx.vn
Nguồn: hnx.vn

 

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tiếp tục tăng

Số liệu của HNX cho thấy, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 7/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 132.274 tài khoản, tăng 4,86% so với tháng trước.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 7/2020 có 9 hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 31/7/2020 là 0 hợp đồng.

Hình 2: Sự tăng trưởng số lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh

Nguồn: hnx.vn
Nguồn: hnx.vn

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước duy trì ở mức tương tự tháng trước, chiếm 85,94% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng giữ ở mức gần tương đương, chiếm 13,47% toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán giảm mạnh so với tháng trước, chỉ chiếm 0,66%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2020 giảm so với tháng trước, chiếm 0,59% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó các giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ đều được thực hiện bởi các tổ chức trong nước.