Thanh Hóa: Chủ động đấu tranh với các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố trên địa bàn

PV.

Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố và Chỉ huy khẩn nguy hàng không tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-BCĐ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động khủng bố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố và Chỉ huy khẩn nguy hàng không Tỉnh yêu cầu công tác phòng, chống khủng bố phải đảm bảo thực hiện theo quy định Luật phòng, chống khủng bố và pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cụ thể là cần chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm âm mưu, ý đồ hoạt động khủng bố, dự báo được các tình huống, khả năng có thể xảy ra để xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh; tập trung xử lý, vô hiệu hóa mọi kế hoạch khủng bố, phá hoại, không để bị động bất ngờ… Đồng thời, nâng cao hiệu quả cơ chế lãnh đạo, chỉ huy và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở, ban, ngành, lực lượng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động khủng bố và tài trợ khủng bố trên địa bàn.

Khủng bố xảy ra ở địa phương nào thì cấp ủy, chính quyền địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn giải quyết và báo cáo ngay lên cấp trên; đối với những vụ khủng bố đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài phải báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an để chỉ đạo. Khi khủng bố xảy ra phải tập trung giải quyết nhanh gọn, hạn chế đến mức thấp nhật thiệt hại xảy ra, khẩn trương khắc phục hậu quả và ổn định tình hình.