Tổng cục Hải quan:

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Tổng cục Hải quan.

Tang vật lô hàng 144.000 viên đạn nhập khẩu trái phép qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất do Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ đầu năm 2014. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Tang vật lô hàng 144.000 viên đạn nhập khẩu trái phép qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất do Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ đầu năm 2014. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực hải quan; Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao.

Nhân sự chủ chốt của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố bao gồm: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, Trưởng ban; Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu làm Phó Trưởng ban Thường trực và một Phó trưởng ban khác là Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan...

Ban Chỉ đạo có bộ phận thường trực đặt tại Cục Điều tra chống buôn lậu do Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu làPhó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo, trực tiếp phụ trách.../.