Thành lập đoàn kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

PV

Năm 2023, sẽ triển khai 8 đợt kiểm tra việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tại các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2023, sẽ có 8 đợt kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.
Năm 2023, sẽ có 8 đợt kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Ngày 18/4/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 958/QĐ-BTNMT về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành và địa phương năm 2023.

Theo Quyết định số 958/QĐ-BTNMT, Đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành và địa phương năm 2023 có thành phần Trưởng đoàn là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài nguyên và Môi trường); 02 Phó Trưởng ban là lãnh đạo vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) và Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Ngoài ra, thành viên đoàn còn có đại diện lãnh đạo Vụ Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường); đại diện Bộ Tài chính, đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Văn phòng Quốc hội) và các chuyên viên của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tại các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra theo Chương trình, kế hoạch hàng năm. Cụ thể, năm 2023, Đoàn triển khai kiểm tra trực tiếp 8 đợt tại các Bộ, ngành, địa phương.

Đợi 1, kiểm tra tại UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ; Đợt 2, kiểm tra tại UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng; Đợt 3, kiểm tra tại UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: TP. Hà Nội, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng; Đợt 4, kiểm tra tại UBND các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam; Đợt 5, kiểm tra tại UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu; Đợt 6, kiểm tra tại UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp; Đợt 7, kiểm tại Bộ Quốc Phòng; và đợt 8, kiểm tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại mỗi đơn vị, đoàn sẽ triển khai từ 01 - 03 ngày (không bao gồm thời gian đi lại). Kinh phí thực hiện do Bộ Tài nguyên và Môi trường chi trả từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.