Thanh toán tự động hóa đơn dịch vụ điện thoại, điện, nước, viễn thông giúp tiết kiệm chi phí, thời gian

Thùy Linh

Qua gần một năm triển khai thí điểm và hơn 1 tháng triển khai trên diện rộng, chương trình thanh toán tự động hóa đơn dịch vụ điện thoại, điện, nước, viễn thông đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các đơn vị liên quan.

KBNN Hà Nội, KBNN TP. Hồ Chí Minh là hai đơn vị thí điểm thanh toán tự động hóa đơn dịch vụ điện thoại, điện, nước, viễn thông. Ảnh Thuỳ Linh.
KBNN Hà Nội, KBNN TP. Hồ Chí Minh là hai đơn vị thí điểm thanh toán tự động hóa đơn dịch vụ điện thoại, điện, nước, viễn thông. Ảnh Thuỳ Linh.

Sau thời gian triển khai thí điểm thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội, KBNN TP. Hồ Chí Minh (từ ngày 10/10/2022), hệ thống KBNN đã triển khai trên diện rộng dịch vụ này để nâng cao chất lượng phục vụ, bổ sung thêm tiện ích cho đơn vị sử dụng ngân sách.

Theo thống kê mới nhất của KBNN, tính đến ngày 7/6/2023, số lượng đơn vị sử dụng ngân sách đã thực hiện uỷ quyền thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông là 14.012 đơn vị.

Thống kê chi tiết theo dịch vụ (dịch vụ điện, nước không áp dụng mã thanh toán) cho thấy: nước có 5.778 mã khách hàng; điện có 23.675 mã khách hàng; internet có 13.018 mã khách hàng tương ứng với 16.359 mã thanh toán; điện thoại có 13.134 mã khách hàng tương ứng với 18.302 mã thanh toán.

KBNN cũng cho biết đã thanh toán thành công các dịch vụ với các kết quả như: Internet, điện thoại là 20,7 tỷ đồng; điện, nước là 149 tỷ đồng.

KBNN đánh giá, qua gần một năm triển khai thí điểm và hơn 1 tháng triển khai trên diện rộng, chương trình thanh toán tự động hóa đơn dịch vụ điện thoại, điện, nước, viễn thông đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo đó, hóa đơn điện, nước viễn thông của đơn vị sử dụng ngân sách được thanh toán tự động, không phải phê duyệt nhiều lần tại các chương trình ứng dụng như trước đây, góp phần giảm thiểu khối lượng công việc thủ công cho giao dịch viên thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, quy trình điện tử đã khắc phục được các vấn đề còn tồn tại của quy trình thủ công như: Toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử kết nối từ hệ thống của VNPT-Vinaphone và Vietinbank với Cổng trao đổi dữ liệu của KBNN.

Đồng thời, trong hệ thống của KBNN cũng được thực hiện trên các hệ thống hoàn toàn tự động; VNPT- Vinaphone và Viettinbank không phải lập bảng kê sử dụng dịch vụ trong tháng... (bản giấy) và người sử dụng không phải sử dụng công cụ ADI để đẩy dữ liệu (file excel) vào hệ thống TABMIS như phương thức triển khai thủ công trước đây.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, hàng tháng các đơn vị không phải gửi yêu cầu thanh toán đối với các khoản chi điện, nước và viễn thông, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách.

Đối với KBNN, hệ thống TABMIS tự động kiểm tra số dư trên tài khoản của đơn vị. Giao dịch viên, lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị KBNN không phải ký phê duyệt trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và hệ thống TABMIS. Sau khi trích tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách mở tại KBNN thành công, hệ thống sẽ tự động ký chữ ký số kế toán trưởng/ủy quyền kế toán để báo nợ cho đơn vị sử dụng ngân sách.

KBNN đánh giá, quy trình thanh toán tự động đã giảm thiểu thời gian xử lý, khối lượng công việc cho công chức Kho bạc, qua đó, tập trung kiểm soát các khoản chi có độ rủi ro cao, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của KBNN. Nhờ đó, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện số hóa công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, thực hiện chia sẻ và liên thông dữ liệu số trong toàn bộ quá trình quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo định hướng của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Đáng chú ý, về phí thanh toán, quy trình thanh toán tự động đã góp phần giảmđược phí thanh toán mà ngân sách nhà nước phải chi trả cho các ngân hàng. Còn đối với nhà cung cấp, quy trình này cũng tiết kiệm chi phí và thời gian tổ chức thu tiền cho nhà cung cấp.