Thanh tra tài chính: Khâu quan trọng trong điều hành tài chính - ngân sách

PV.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định như vậy tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra Bộ Tài chính và Thanh tra Sở Tài chính các tỉnh khu vực phía Nam do Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức từ ngày 29/8 – 1/9/2016, tại TP. Nha Trang.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai; Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cùng gần 200 đại biểu, trong đó có 5 giám đốc và 16 Phó Giám đốc Sở Tài chính địa phương.

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, điều tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính và công tác phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng.

Trong giai đoạn 2006- 2016, Thanh tra ngành Tài chính đã triển khai hơn 347.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý 94.300 tỷ đồng; đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách quản lý tài chính; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.634 cá nhân có vi phạm.

Tính riêng 8 tháng đầu năm 2016, thanh tra ngành Tài chính đã phát hiện và kiến nghị xử lý truy thu gần 15.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh, công tác thanh tra, kiểm tra, là một khâu quan trọng trong quy trình quản lý giám sát điều hành tài chính - ngân sách nhà nước.

Theo đó, thanh tra tài chính phải trở thành công cụ đắc lực, giúp tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực; kịp thời phát hiện những sơ hở, yếu kém... trong công tác quản lý tài chính - ngân sách.

Từ đó, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016 và các năm tiếp theo.

Trong những tháng còn lại của năm 2016 cũng như các năm tiếp theo, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu mỗi cán bộ thanh tra ngành Tài chính cần tự trau dồi nghiệp vụ, rèn luyện để ngày càng sắc bén hơn, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách của toàn ngành.

Bên cạnh đó, Thanh tra các Sở Tài chính địa phương cần phát huy vai trò là công cụ đắc lực của ngành Tài chính, giúp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính địa phương.