Tổng cục Thuế: Tháng 7 thu ước đạt 90.000 tỷ đồng

PV.

Bằng tinh thần nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, cùng việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong quản lý, thu ngân sách,ngành Thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2016

Trong 7 tháng đầu năm,  có 12/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá, 46/63 địa phương bảo đảm tiến độ thực hiện dự toán (thu đạt trên 58%) và có 21/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (đạt trên 65%).
Trong 7 tháng đầu năm, có 12/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá, 46/63 địa phương bảo đảm tiến độ thực hiện dự toán (thu đạt trên 58%) và có 21/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (đạt trên 65%).

Theo báo cáo tại Hội nghị giao ban tháng 7 do Tổng cục Thuế tổ chức mới đây, chỉ tính riêng trong tháng 7, kết quả thu của ngành Thuế ước đạt 90.000 tỷ đồng, bằng 11,1% dự toán. Kết quả này đưa tổng số thu NSNN lũy kế 7 tháng đầu năm 2016, ước đạt 486.826 tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 462.898 tỷ đồng, bằng 61,3% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Số thu nội địa trừ đất, trừ thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt 386.996 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán và bằng 110% so với cùng kỳ.Thu từ dầu thô ước đạt 23.928 tỷ đồng, bằng 43,9% dự toán và bằng 56,4% so với cùng kỳ.

Phân tích của Tổng cục Thuế cho thấy, so với dự toán giao,nhiều địa phương đạt mức thu khá. Có 46/63 địa phương bảo đảm tiến độ thực hiện dự toán (thu đạt trên 58%) và có 21/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (đạt trên 65%).

Cũng theo Tổng cục Thuế, có 12/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá. Trong số các sắc thuế đat mức thu khá có khu vực công, thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 65,8%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 69,5%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 65,1%; thuế bảo vệ môi trường đạt 66,8%; lệ phí trước bạ đạt 66,6%; thu tiền sử dụng đất đạt 91,1%...

Để góp phần tạo kết quả trên, trong những tháng đầu năm 2016, toàn ngành Thuế đã chú trọng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách.

Đồng thời, Tổng cục Thuế chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, động viên kịp thời vào NSNN.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 32.493 doanh nghiệp, đạt 36,25% kế hoạch với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.701,5 tỷ đồng, tăng 19,78% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, số tiền thuế đã nộp vào ngân sách là 2.326,7 tỷ đồng, đạt 40,81% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 75,17% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế quán triệt các Cục thuế địa phương, theo dõi chặt chẽ, đôn đốc thu hồi kịp thời công tác quản lý nợ. Với biện phạp này đưa giúp cho công tác thu hồi nợ đọng đạt nhiều kết quả khả quan.

Tính đến hết tháng 5/2016, ngành Thuế đã thu được 20.052 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2015 chuyển sang, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 37,7% chỉ tiêu thu nợ năm 2016. Đồng thời,đôn đốc nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách 3.178,9 tỷ đồng quacác kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán - thanh tra.

Bên cạnh các kết quả và việc tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý thu ngân sách trên, trong 7 tháng đầu năm, ngành Thuế cũng triển khai quyết liệt việc kê khai, nộp thuế qua internet.

Đến hết tháng 7/2016, số doanh nghiệp đăng ký khai qua mạng đạt trên 546.000, chiếm hơn 99% số doanh nghiệp đang hoạt động ; Trên 546.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Theo đó, đã có trên 218.000 tỷ đồng tiền thuế được nộp qua cổng thông tin nộp thuế điện tử trong 7 tháng đầu năm.

Với kết quả trên cơ bản đã đáp ứng tiến độ đề ra, tuy nhiên, theo nhận định của lãnh đạo Tổng cục Thuế, khó khăn, thách thức tiềm ẩn vấn còn nhiều, toàn ngành Thuế cần phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn Ngành, tiếp tục thực hiện dự toán thu NSNN theo mức phấn đấu đã đề ra, trong đó chú trọng các chỉ tiêu về cân đối ngân sách Trung ương;

Đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả mọi mặt công tác quản lý và tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính thuế theo Chương trình hànhđộng để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người nộp thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế. Tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu, đảm bảo động viên kịp thời các khoản thu phát sinh vào NSNN...

Tổng số thu NSNN lũy kế 7 tháng đầu năm 2016, ước đạt 486.826 tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015.Trong đó, thu nội địa ước đạt 462.898 tỷ đồng, bằng 61,3% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ; Thu từ dầu thô ước đạt 23.928 tỷ đồng, bằng 43,9% dự toán và bằng 56,4% so với cùng kỳ.