Tháo gỡ vốn cho doanh nghiệp

Tổng hợp từ VnEconomy, Website SBV

Sáng 28/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có một số văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng yêu cầu báo cáo tình hình cụ thể về chính sách lãi suất, dư nợ cho vay bằng VND và cơ cấu tín dụng đối với các doanh nghiệp thời gian qua.

Công văn nêu rằng, tháng 9/2008 chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp (0,18%) và tháng 10/2008 giảm (-0,19%), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định một số biện pháp về điều hành chính sách tiền tệ nhằm điều chỉnh lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Thực hiện theo các quyết định trên, nhìn chung các tổ chức tín dụng đều đã điều chỉnh hạ lãi suất cho vay và công bố công khai trên các cơ quan thông tin, truyền thông.

Ngân hàng Nhà nước cũng đánh giá, trong 10 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của hệ thống tương đối phù hợp với chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tuy nhiên, theo phản ảnh của một số địa phương và hiệp hội ngành nghề, qua đường dây nóng và phản ảnh của một số doanh nghiệp, mức giảm lãi suất cho vay chưa nhiều và nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất vẫn không tiếp cận được hoặc còn khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Để có cơ sở đánh giá thực tế và có biện pháp xử lý phù hợp, tại các văn bản vừa ban hành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo tình hình quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng thương mại với khách hàng và số liệu về dư nợ cho vay bằng VND phân theo các mức lãi suất cho vay.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải báo cáo số liệu về dư nợ cho vay bằng VND phân theo các mức lãi suất cho vay đến ngày 28/10/2008 về Ngân hàng Nhà nước.

Các chỉ tiêu chính cần báo cáo gồm tổng dư nợ cho vay bằng VND; cơ cấu tổng dư nợ cho vay bằng VND phân theo lãi suất: được phân theo tỷ trọng dư nợ cho vay có lãi suất từ 19,5% trở lên, từ 18%/năm đến 19,5%/năm, từ 17%/năm đến 18%/năm và dưới 17%/năm.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố làm việc với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để nắm chắc tình hình và báo cáo về quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng thương mại với khách hàng vay (doanh nghiệp, hộ sản xuất...) theo các nội dung: tổng dư nợ tín dụng đến ngày 25/10/2008; cơ cấu dư nợ tín dụng phân theo loại tiền cho vay, thời hạn cho vay; riêng trong tháng 10/2008 báo cáo theo tổng số bộ hồ sơ đề nghị vay vốn đã nhận được, tỷ trọng các bộ hồ sơ đề nghị vay vốn gửi đến ngân hàng thương mại được chấp thuận cho vay so với tổng số hồ sơ đề nghị vay vốn gửi đến ngân Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố làm việc với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để nắm chắc tình hình và báo cáo về quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng thương mại với khách hàng vay (doanh nghiệp, hộ sản xuất...) theo các nội dung: tổng dư nợ tín dụng đến ngày 25/10/2008; cơ cấu dư nợ tín dụng phân theo loại tiền cho vay, thời hạn cho vay; riêng trong tháng 10/2008 báo cáo theo tổng số bộ hồ sơ đề nghị vay vốn đã nhận được, tỷ trọng các bộ hồ sơ đề nghị vay vốn gửi đến ngân hàng thương mại được chấp thuận cho vay so với tổng số hồ sơ đề nghị vay vốn gửi đến ngân hàng.

Căn cứ tổng số hồ sơ đề nghị vay vốn nhận trong tháng 10/2008 mà ngân hàng thương mại đã thẩm định và không quyết định cho vay, các đầu mối trên thống kê cụ thể tỷ trọng theo các nguyên nhân của khách hàng vay, của ngân hàng thương mại và do cơ chế, chính sách và các thủ tục hành chính đã làm cho đề nghị vay vốn của khách hàng gặp rủi ro và không đủ điều kiện vay vốn, báo cáo về Ngân hàng Nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo trên, các đơn vị liên quan hoàn thành và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong ngày 30/10/2008.