Thấy gì từ chỉ tiêu kinh tế 7 tháng đầu năm 2016?

TCTC (Tổng hợp)

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp nhưng bằng những giải pháp đồng bộ của Chính phủ và các bộ, ngành đã từng bước ổn định nền kinh tế vĩ mô trong nước. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê mới đây cho biết, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng đầu năm 2016 của đều có xu hướng tăng như chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng kim ngạch xuất khẩu, chỉ số giá tiêu dùng...


Thấy gì từ chỉ tiêu kinh tế 7 tháng đầu năm 2016? - Ảnh 1

Hầu hết các chỉ tiêu đều có xu hướng tăng.