Thẻ chip nội địa có thể ứng dụng thanh toán trên nhiều lĩnh vực

Theo Thùy Linh/baocongthuong.com.vn

Công tác chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử (thẻ chip) đang được Ngân hàng Nhà nước rốt ráo thực hiện thông qua việc triển khai Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa với sự tương thích tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ những tính năng đặc thù của thị trường Việt Nam.

Công tác chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử (thẻ chip) đang được Ngân hàng Nhà nước rốt ráo thực hiện. Nguồn: Internet
Công tác chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử (thẻ chip) đang được Ngân hàng Nhà nước rốt ráo thực hiện. Nguồn: Internet

Thông tin tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa của Ban chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa của Ngân hàng Nhà nược mới đây, lãnh đạo của Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết: Đến nay đã hoàn thành việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa cho thẻ tiếp xúc (contact). Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa hoàn toàn tương thích với Tiêu chuẩn EMV, tương đồng với Tiêu chuẩn của các Tổ chức thẻ quốc tế (Visa, JCB, MasterCard, UnionPay,…), đồng thời hỗ trợ những tính năng đặc thù của thị trường Việt Nam.

Ngoài việc ứng dụng trong lĩnh vực thanh toán của ngành Ngân hàng, Bộ tiêu chuẩn cũng được xây dựng với tầm nhìn bao quát, có tính mở, dễ dàng mở rộng để áp dụng trên các lĩnh vực khác, đặc biệt trong thanh toán giao thông.

NAPAS đã chuyển giao các tài liệu kỹ thuật cho một số ngân hàng, nhà cung cấp thiết bị chấp nhận thanh toán (ATM, POS), nhà cung cấp thẻ để chỉnh sửa hệ thống, và thực hiện triển khai thí điểm. Dựa trên kết quả của việc triển khai thí điểm, các bên đã thống nhất đánh giá, Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa cho thẻ tiếp xúc khả thi trên môi trường thực tế, đủ điều kiện ban hành và triển khai trên toàn bộ thị trường.

Bên cạnh việc triển khai tiêu chuẩn cho thẻ tiếp xúc, NAPAS cũng đã phối hợp với các nhà cung cấp thẻ, thiết bị chấp nhận và một số ngân hàng đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính triển khai khai thí điểm thẻ không tiếp xúc (contactless); Đồng thời, nghiên cứu nâng cấp Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa để hỗ trợ các giao dịch thanh toán di động (NFC).

Theo đại diện các ngân hàng thương mại,việc chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc gia tăng các tính năng, tiện ích cho chủ thẻ.

Đây là một bước ngoặt lớn đối với hoạt động phát hành, thanh toán thẻ của Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của ngành công nghiệp thẻ và là tiền đề để Việt Nam có thể triển khai thêm ứng dụng ngoài lĩnh vực thanh toán ngân hàng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho rằng, Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa đang được triển khai thí điểm và được các ngân hàng tham gia đánh giá là sát với thực tế, việc nâng cấp, triển khai thí điểm tương đối thuận lợi và không gặp khó khăn về mặt kỹ thuật, đồng thời cũng cho thấy các ngân hàng tham gia thí điểm đã sẵn sàng cho việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip.

Tuy nhiên, thách thức ở phía trước là phải chuyển đổi toàn bộ thẻ và thiết bị chấp nhận thẻ (ATM/POS) tuân theo Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa.