Thành lập Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái:

Thể hiện tầm nhìn chiến lược của Dự trữ Nhà nước

PV.

Việc xây dựng, thành lập và đưa Chi cục Dự trữ nhà nước (DTNN) Yên Bái vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm sâu sắc của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN trong thực hiện chủ trương của nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn…

Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng (đứng thứ tư từ phải sang) tại  buổi công bố quyết định thành lập Chi Cục DTNN khu vực Yên Bái.
Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng (đứng thứ tư từ phải sang) tại buổi công bố quyết định thành lập Chi Cục DTNN khu vực Yên Bái.
Bà Tô Thị Ánh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Yên Bái đã chia sẻ như vậy tại buổi công bố quyết định thành lập Chi cục DTNN Yên Bái trực thuộc Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn vừa được tổ chức mới đây.

Đáp ứng những yêu cầu mới

Quyết định thành lập Chi cục DTNN Yên Bái được Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN ký ngày 19/12/2016. Theo đó, Chi cục DTNN Yên Bái được thành lập với vai trò là đơn vị đảm bảo lực lượng hàng hóa DTQG trên địa bàn tỉnh Yên Bái, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao như phục vụ quốc phòng, an ninh, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an sinh xã hội …ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ đó, trong hai năm qua, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất bằng việc xây mới hệ thống kho DTQG có tích lượng lớn; tiếp nhận lực lượng cán bộ đươc tăng cường về; bố trí nguồn hàng dự trữ quốc gia trong kho….

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hạ Văn Cơ, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn cho biết: Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp, tạo mọi điều kiện của lãnh đạo Tổng cục DTNN, của các Vụ thuộc Tổng cục DTNN, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương sở tại, chúng tôi đã chủ động chuẩn bị mọi việc suốt 2 năm qua, từ xây dựng cơ sở vật chất, từng bước sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ công chức, đến việc bố trí hàng DTQG trên địa bàn.

"Trong quá trình chuẩn bị, có nhiều khó khăn phát sinh song chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng vượt qua để làm sao sớm đưa Chi cục DTNN Yên Bái đi vào hoạt động, đáp ứng những yêu cầu mới của ngành DTNN", ông Hạ Văn Cơ nói.

Dấu mốc quan trọng

Đứng chân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Chi cục DTNN Yên Bái đã chính thức đi vào hoạt động từ 01/01/2017, đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn.

Từ thời điểm này, Chi cục DTNN Yên Bái chính thức ghi tên mình vào bộ máy hoạt động của ngành DTNN, của Bộ Tài chính và lần đầu tiên, Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN đã có một Chi cục DTNN hoạt động tại địa bàn tỉnh Yên Bái theo đúng quy hoạch chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Là đơn vị mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất của Chi cục chưa thực sự hoàn chỉnh, hệ thống kho tàng chưa đủ sức chứa theo quy hoạch, số lượng cán bô công chức chưa đủ, mỗi người đều phải kiêm nhiệm từ 2-3 nhiệm vụ như vừa là trưởng kho vừa là thủ kho, kỹ thuật, bảo vệ; vừa là kế toán vừa là văn thư, các cán bộ đều ở xa, cách nhà cả trăm cây số nhưng ai cũng động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn ban đầu để đóng góp sức mình vào  việc xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng đã đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Ban lãnh đạo, tập thể CBCC Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn trong việc triển khai thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN đưa Chi cục Yên Bái vào hoạt động đúng thời gian  đã định.

Để đơn vị nhanh chóng ổn định, từng bước phát triển về mọi mặt, đủ điều kiện thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nói trên, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng yêu cầu Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn và các Vụ chức năng thuộc Tổng cục DTNN cần khẩn trương ổn định về tổ chức, chủ động nhanh chóng triển khai công tác kiện toàn cán bộ trên cơ sở làm tốt công tác tư tưởng, từng bước bố trí đủ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng cục trưởng Phạm Phan Dũng cũng yêu cầu các Vụ chức năng của Tổng cục tập trung hướng dẫn và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của đơn vị; khẩn trương trình phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu để tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng kho dự trữ quốc gia; có chế độ, chính sách phù hợp đối với CBCC được điều động, luân chuyển đến nhận công tác tại Chi cục Yên Bái,tạo điều kiện để các cán bộ của Cục, Chi cục DTNN Yên Bái yên tâm công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Tổng cục trưởng Phạm Phan Dũng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị và nhất là cần tích cực xây dựng Vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp”, tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia, với phương châm “Lượng luôn luôn đủ, chất luôn luôn tốt” đủ tiềm lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao.

Mọi công việc khó khăn và thử thách còn ở phía trước, để đạt được mục tiêu đặt ra, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn Hạ Văn Cơ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng cục DTNN từng bước đầu tư xây dựng bổ sung, phát triển kho dự trữ quốc gia, đảm bảo tích lượng kho theo phê duyệt; quan tâm chỉ đạo giúp đơn vị ổn định tổ chức bộ máy, đủ CBCC để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền của tỉnh Yên Bái, của huyện Yên Bình tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ đơn vị về mọi mặt, để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ dự trữ quốc gia trên địa bàn.