Thẻ tạm trú đối với giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty Luật PLF

(Tài chính) Anh T. V. Tuấn, Công ty công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên*** có câu hỏi: Công ty tôi là Công ty TNHH Một thành viên có 100 % vốn nước ngoài, giám đốc công ty tôi là người nước ngoài có thể xin thẻ tạm trú không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty Luật PLF đã trả lời câu hỏi của Anh Tuấn như sau:

Về vấn đề cấp thẻ tạm trú cho giám đốc công ty anh có thể thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: chủ sở hữu của Quý Công ty là cá nhân nước ngoài đồng thời là giám đốc của Công ty thì người này được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam khi có yêu cầu. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú được lập thành 1 bộ nộp tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm:

a/ 1 văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7A);

b/ 1 tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B) có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của Công ty;

c/ 2 ảnh (mặt nhìn thẳng, đầu trần, không đeo kính màu);

d/ 1 bản sao hoặc bản photo hộ chiếu còn giá trị (mang bản chính để đối chiếu);

e/ 1 bản sao hoặc bản photo (mang bản chính để đối chiếu) hồ sơ Công ty như: Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Trường hợp 2: chủ sở hữu của Quý Công ty là một doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài thì giám đốc của Quý Công ty phải có Giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước khi đề nghị cấp thẻ tạm trú. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cũng được  lập thành 1 bộ nộp tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm các giấy tờ, tài liệu quy định từ điểm a/ đến điểm d/ tại mục 1 nêu trên kèm theo bản sao hoặc bản photo (mang bản chính để đối chiếu) giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động của người này.

Trân trọng.