Thêm 2 mặt hàng ra nhập "câu lạc bộ" xuất khẩu 10 tỷ USD


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước ước đạt 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.

8 tháng đầu năm,  5 nhóm mặt hàng góp mặt trong "câu lạc bộ" xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên, tăng 2 nhóm so với cùng kỳ năm 2018.
8 tháng đầu năm, 5 nhóm mặt hàng góp mặt trong "câu lạc bộ" xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên, tăng 2 nhóm so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, có nhiều nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, đặc biệt, có tới 5 nhóm mặt hàng góp mặt trong "câu lạc bộ" xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên, tăng 2 nhóm so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, top 5 nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch 10 tỷ USD trở lên bao gồm: Điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; giày dép; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến 15/8/2019 so với cùng kỳ năm 2018). Nguồn: Tổng cục Hải quan.
Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến 15/8/2019 so với cùng kỳ năm 2018). Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trong đó, mặt hàng điện thoại và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 30,33 tỷ USD (tính đến ngày 15/8), tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng thứ hai trong top 5 là nhóm mặt hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 20,21 tỷ USD, tăng 15,4%; Thứ ba là dệt may đạt 19,91 tỷ USD, tăng 10,55% so với cùng kỳ 2018.

Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2019 đã có 2 mặt hàng ra nhập "câu lạc bộ" xuất khẩu 10 tỷ USD, đó là nhóm giày dép và máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.

Theo đó, tính đến hết 15/8, kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt 11,12 tỷ USD, tăng gần 1,3 tỷ USD so với cùng kỳ 2018, tương đương tốc độ tăng trưởng gần 13%.

10,49 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, với tổng kim ngạch khoảng 92 tỷ USD, 5 nhóm hàng chủ lực chiếm đến 58,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.