Thêm 73.404 doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng

PV.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 73.404 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 567.926 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tính riêng trong tháng 8/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.282 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 70.968 tỷ đồng, giảm 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 2,6% về số vốn đăng ký so với tháng 7/2016.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm, cả nước có thêm 73.404 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 567.926 tỷ đồng, tăng 19,7% về số doanh nghiệp và tăng 50,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2016 là 1.592.534 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 567.926 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.024.608 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2016 đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành nghề so với cùng kỳ năm 2015, một số ngành có tỷ lệ tăng cao như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 1.904 doanh nghiệp, tăng 101,3%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 348 doanh nghiệp, tăng 74,0%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 697 doanh nghiệp, tăng 46,7%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.724 doanh nghiệp, tăng 41,9%...

Về loại hình doanh nghiệp, trong 8 tháng đầu năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 39.621 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 18.689 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 12.099 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 2.984 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 11 doanh nghiệp.