Thêm một công ty chứng khoán lên sàn UPCoM

Minh Khôi

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với việc CTCP Chứng khoán Phú Hưng chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM, đến nay nay, đã có 9 công ty chứng khoán lên sàn này.

Phú Hưng là công ty chứng khoán thứ 2 tham gia UPCoM trong năm 2019.
Phú Hưng là công ty chứng khoán thứ 2 tham gia UPCoM trong năm 2019.

Ngày 31/7/2019, 70 triệu cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phú Hưng chính thức được đưa vào giao dịch tại UPCoM. Như vậy, đây là CTCK thứ 2 tham gia UPCoM trong năm 2019 và là CTCK thứ 9 giao dịch cổ phiếu trên thị trường này.

CTCP Chứng khoán Phú Hưng có mã chứng khoán PHS, có số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 70 triệu cổ phiếu; Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 700 tỷ đồng đồng...

CTCP Chứng khoán Phú Hưng, tiền thân là CTCP Chứng khoán Âu Lạc được thành lập từ năm 2006 với ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư chuyên nghiệp cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các quỹ và ngân hàng đầu tư trong nước và nước ngoài. Công ty cung cấp các nghiệp vụ chứng khoán bao gồm môi giới đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư tài chính, lưu ký chứng khoán, tự doanh chứng khoán.

Bảng 1: Kết quả kinh doanh các năm gần đây (Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2018

Quý I/2019

Tổng giá trị tài sản

1512,4

1431,2

Vốn chủ sở hữu

745,9

761,1

Lợi nhuận sau thuế

17,3

15,2

Giá trị sổ sách (Đồng/CP)

10.168

10.873

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC quý I/2019

Trong thời gian tới, với định hướng mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh trên nền tảng hoạt động môi giới, công ty đã đưa ra kế hoạch cụ thể, trong đó chủ yếu tập trung vào xây dựng và nâng tầm hoạt động của khối môi giới dựa trên việc tăng cường công tác gặp gỡ doanh nghiệp để cung ứng trực tiếp các dịch vụ chứng khoán cho doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đầu tư, các tiện ích phần mềm giao dịch và chuẩn bị sẵn sàng gia nhập thị trường chứng khoán phái sinh.

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo (Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2019

Vốn điều lệ

700

Doanh thu hoạt động

243,9

Lợi nhuận sau thuế

53,5

Cổ tức (%)

-

Nguồn: CTCP Chứng khoán Phú Hưng

CTCP Chứng khoán Phú Hưng đã niêm yết trên HNX từ năm 2010 và đến năm 2014, công ty đã hủy niêm yết tự nguyện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 số 03/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2013.