Thêm nhiều ưu đãi thuế đối với hàng nhập khẩu

PV.

Một trong những đổi mới quan trọng của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là miễn thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất. Điều này đã mang lại lợi ích kép cho doanh nghiệp…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 được đánh giá là có nhiều đột phá trong cải cách, phù hợp với hội nhập, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Lợi ích kép mà doanh nghiệp được hưởng từ cải cách này là giảm bớt thủ tục hành chính và có nguồn vốn kinh doanh…

Theo đó, Luật đã bổ sung một số trường hợp được miễn thuế so với quy định trước đây, trong đó có: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (khoản 7 Điều 16).

Cùng với đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập tái xuất (đã bao gồm cả thời gian gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương với số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tái xuất (khoản 9d Điều 16). 

Tại  Điều khoản chuyển tiếp (khoản 2 Điều 21) của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định việc miễn thuế đối với các tờ khai thuộc các loại hình như trên  đăng ký trước thời điểm Luật này có hiệu lực.

Trong khi chờ Chính phủ thông qua Nghị định hướng dẫn, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 hướng dẫn về nội dung này. Cụ thể:

- Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chưa xuất khẩu sản phẩm (nguyên liệu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm);

- Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 01/9/2016, chưa nộp thuế thì được miễn thuế theo quy định tại khoản 7 và điểm d khoản 9 ĐIều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Để được giải quyết miễn thuế, người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/9/2016.

Trong đó, kê khai rõ số lượng hàng hóa và số tiền thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế/ không thu thuế; số lượng hàng hóa và số tiền thuế được miễn theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Số lượng hàng hóa và số tiền thuế tương ứng với hàng hóa được miễn kê khai trên tờ khai hải quan mới như quy định hiện hành về chuyển đổi mục đích sử dụng (căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm tờ khai ban đầu). 

Thời gian thực hiện kê khai đến hết ngày 31/12/2016.

Đối hàng hóa đã xuất khẩu sản phẩm, đã tái xuất người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo quy định hiện hành.