Thí điểm cơ chế PPP tài trợ cho nhiệm vụ khoa học, công nghệ

PV.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: tuoitre.vn
Ảnh minh hoạ. Nguồn: tuoitre.vn

Các chương trình khoa học và công nghệ thực hiện thí điểm theo cơ chế đối tác công - tư (PPP) được lựa chọn trong Đề án là những vấn đề khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, nhóm ngành kinh tế; Phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết.

Đối tác công là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các định chế tài chính hoạt động chủ yếu bằng ngân sách nhà nước. 

Đối tác tư là các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam. Phần đóng góp của đối tác tư chiếm không dưới 40% tổng nguồn lực thực hiện Chương trình.

Các tổ chức hợp tác phát triển song phương và đa phương, các quỹ và các tổ chức, cá nhân khác tham gia đóng góp nguồn lực thực hiện Chương trình được tính vào phần đóng góp của đối tác công hoặc đối tác tư tùy từng trường hợp cụ thể.

Các đối tác công và đối tác tư có cam kết đóng góp nguồn lực cử đại diện để ký kết hợp đồng PPP thành lập Chương trình với nội dung chính bao gồm: Mục tiêu; Quy mô; Thời gian thực hiện; Danh mục dự kiến các đề tài, dự án và phương án bảo đảm nguồn lực thực hiện; Quy định quản lý tài chính, tài sản; Thành lập và hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình để điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; Các vấn đề khác mà các bên quan tâm.

Khuyến khích các tổ chức trong nước và quốc tế đóng góp nguồn lực tham gia Chương trình. Phần đóng góp tham gia Chương trình bằng tiền, tài sản hoặc dịch vụ được tính là khoản đầu tư cho khoa học và công nghệ và hưởng các ưu đãi theo quy định của pháp luật...