Thi đua khen thưởng cần bám sát trọng tâm phát triển KT-XH đất nước

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, công tác thi đua khen thưởng phải bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, trong đó, trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Sáng ngày 1/3, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Hội đồng) họp Phiên thứ 41 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trần Thị Hà cho biết, năm 2010, hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng đã bám sát những phương hướng, nhiệm vụ đề ra, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong việc tổ chức chỉ đạo và tập trung triển khai có hiệu quả những những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước.

Các phong trào thi đua được phát động với nhiều hình thức đa đạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và được gắn kết với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010.

Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định, chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên.

Đại hội thi đua yêu nước và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp được tổ chức từ cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, tạo khí thế thi đua sôi nổi và biểu dương, tôn vinh những điển hình, nhân tố mới ở các Bộ, ngành, địa phương. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 2010 cũng tồn tại một số hạn chế như, một số phong trào thi đua tuy đã được phát động nhưng hiệu quả chưa cao; phong trào thi đua có nơi còn biển hiện hình thức, chưa tạo được sự phối hợp chặt chẽ; công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hạn chế; tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng còn thiếu đồng bộ và chưa thống nhất…

Năm 2011, Hội đồng sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những tháng đầu năm nhằm thiết thực hưởng ứng 5 nội dung thi đua giai đoạn 2011 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Căn cứ vào các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, các Bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương có kế hoạch cụ thể để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ đã đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, tạo tiền đề vững chắc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tổ chức các phong trao thi đua và công tác khen thưởng gắn kết với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng.

Không đưa ra khẩu hiệu thi đua chung chung

Phát biểu thảo luận, các thành viên Hội động bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2010, nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng đã đề ra cho năm 2011.

Theo đó năm 2011, phong trào thi đua phải bám sát vào Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; tạo ra phong tào toàn dân trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; nêu gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước; kịp thời khen thưởng, những điển hình trong phong trào thi đua…

Bổ sung vào báo cáo của Hội đồng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son cho rằng công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ năm 2011 như kiềm chế lạm phát, phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, xây dựng nông thôn mới, kỷ niệm 100 năm Bác Hồ đi tìm đường cứu nước…

Báo cáo cần bổ sung việc nâng cao phẩm chất trách nhiệm chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cũng cho rằng, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, tăng cường công tác kiểm tra xét duyệt, hướng phong trào thi đua khen thưởng tập trung vào những việc khó, quan trọng như bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, xây dựng nông thôn mới…

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị phát động phong trào thi đua tập trung vào nhiệm vụ chính trị hàng năm của đất nước, của ngành, đơn vị, địa phương mình chứ không đưa ra khẩu hiệu chung chung.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Huỳnh Đảm đề nghị, để công tác này đi vào chiều sâu phải bám cho được nhiệm vụ chính trị phù hợp với đặc điểm từng ngành, địa phương, đối tượng để đẩy lùi tiêu cực.

“Với những cá nhân, đơn vị trước khi xem xét khen thưởng cần đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, tôn vinh và phát hiện nếu có vấn đề gì còn thiếu sót, sai phạm để việc xem xét khen thưởng thực sự khách quan hơn”, Chủ tịch MTTQ VN Huỳnh Đảm kiến nghị.

Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, những đóng góp của công tác thi đua khen thưởng là rất thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời gian qua.

Theo Thủ tướng, công tác thi đua, khen thưởng phải luôn được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền; trên thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thì phong trào thi đua phát triển.

Về nhiệm vụ tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cơ bản đồng tình với những nội dung của Hội đồng đề ra trong năm 2011; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng. Đó là công tác thi đua khen thưởng phải bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2011; nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011; trong đó, trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Đi đôi với đó, là việc nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, lấy cái tốt để đẩy lùi cái tiêu cực; lấy cái tốt, cái tiêu biểu để nhân rộng ra, coi đây là việc làm thường xuyên. Thực hiện tốt các nội dung trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Lựa chọn các phong trào thi đua tiêu biểu để tiếp tục phát động với quy mô rộng lớn hơn, chất lượng tốt hơn. Đề xuất các phong trào thi đua mới, thiết thực, cụ thể cho riêng ở mỗi cấp, mỗi ngành.

Về công tác khen thưởng, Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần chung là phải nâng cao chất lượng khen thưởng, giảm tính hình thức; chú ý tới hình thức khen thưởng đột xuất; khen thưởng đúng đối tượng, kịp thời.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh tới việc làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.