Thị trường hàng hóa – dịch vụ tháng 5/2017


KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU THÁNG 05 VÀ 05 THÁNG đầu năm 2017


Tổng kim ngạch xuất khẩu

Tổng kim ngạch nhập khẩu

Nhập siêu

Tháng 05/2017

17,2 tỷ USD

18 tỷ USD


Tăng/giảm so với tháng trước

-1,9%

+ 3,7%


05 tháng đầu năm 2017

79,3 tỷ USD

82 tỷ USD

2,7 tỷ USD

Tăng/giảm so với cùng kỳ năm 2016

+ 17,4%

+ 23,9%


Nguồn: Tổng cục Thống kê

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2017 giảm 0,53% so với tháng trước, tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước; CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2017 tăng 4,47% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu nhóm hàng, so với tháng trước chỉ số CPI tháng 5/2017 tăng không đáng kể ở 7/11 nhóm, cụ thể: Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,13%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,05%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%; Giáo dục tăng 0,02%. Có 4 nhóm hàng giảm giá: Trong đó nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm mạnh nhất (1,43%); Giao thông giảm 0,34%; Bưu chính viễn thông giảm 0,05%; Nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,02%.