VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Chưa có nhiều người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

heo Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng cấp tỉnh chưa thực hiện sát sao việc xác định các dự án nhà ở thương mại mà cá nhân và tổ chức nước ngoài không được phép sở hữu.

Chưa có nhiều người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Bộ Xây dựng mới đây đã chỉ ra nguyên nhân vì sao chưa có nhiều người nước ngoài sở hữu nhà ở trong nước.

Sắp có số liệu chính thức về người nước ngoài mua nhà Việt Nam?

Thị trường căn hộ dịch vụ đang “hút” người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam: Ma trận!

Thiếu nguồn cung nhà ở cho người nước ngoài

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hạn chế cho người nước ngoài sở hữu nhà ở.

Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị định số số 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 cũng quy định chi tiết các cơ chế thực hiện quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này cũng yêu cầu Bộ Công an và Bộ Quốc phòng xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng và thông báo cho UBND cấp tỉnh.

Theo đó, UBND cấp tỉnh phải dựa trên các văn bản hướng dẫn Văn bản số 786/BCA-TCAN ngày 19/4/2017 của Bộ Công an và Văn bản số 10328/BQP-TM ngày 19/10/2016 của Bộ Quốc phòng để chỉ đạo các Sở Xây dựng cấp tỉnh xác định các dự án nhà ở thương mại mà cá nhân và tổ chức nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, hiện các Sở Xây dựng cấp tỉnh chưa thực hiện sát sao việc xác định các dự án nhà ở thương mại mà cá nhân và tổ chức nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở và công bố các thông tin đó lên mạng.

Do đó, điều này dẫn đến hệ lụy là các tổ chức, cá nhân nước ngoài mong muốn mua nhà ở tại Việt Nam lo ngại, chưa bỏ tiền ra mua, sở hữu nhà ở trong nước.

"Bên cạnh đó, hạn chế về mặt kỹ thuật đối với việc đăng ký quyền sở hữu nhà như số căn hộ mà người nước ngoài được quyền sở hữu trong một tòa nhà chung cư bị giới hạn ở mức 30%, nhưng Bộ Xây dựng và các sở Xây dựng ở địa phương chưa áp dụng hệ thống cần thiết để đăng ký và theo dõi số lượng căn hộ thuộc sở hữu của người nước ngoài trong một dự án nhất định", Bộ này nêu.

Theo Bộ Xây dựng, sở Xây dựng cấp tỉnh nên làm việc chủ động hơn với các UBND để giải quyết sớm các vấn đề bằng cách công bố danh sách các dự án mà người nước ngoài không được quyền sở hữu nhà ở.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ có văn bản đôn đốc các địa phương trong việc công khai các nội dung liên quan đến sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó có việc đôn đốc trách nhiệm của Sở Xây dựng các địa phương thực hiện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM