VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cuối năm 2017, chung cư cũ ở TP. Hồ Chí Minh sẽ có diện mạo mới

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cuối năm 2017, chung cư cũ ở TP. Hồ Chí Minh sẽ có diện mạo mới

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016 – 2020.

Hà Nội công bố hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn năm 2017

Đất TP. Hồ Chí Minh sốt thật hay ảo?

Nở rộ căn hộ bình dân

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang dẫn đầu thế giới về mức lợi suất văn phòng

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ cải tạo, sửa chữa xong chung cư cũ trước tháng 12/2017. Từ nay đến đến năm 2020, thành phố phấn đấu đầu tư xây dựng mới thay thế ít nhất 50% các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, việc khảo sát, đánh giá hiện trạng chung cư như diện tích đất, diện tích sàn xây dựng; số lượng căn hộ; nhân khẩu; tình trạng sở hữu… để phân loại sơ bộ, xác định các nhóm chung cư cũng như kiểm định chất lượng toàn bộ nhà chung cư được xây dựng trước năm 1975, ban hành văn bản kết luận kiểm định chất lượng và văn bản thông báo kết luận kiểm định cho chủ sở hữu chung cư hoàn thành chậm nhất trong tháng 4.

Về cải tạo, sửa chữa: lập, phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo, sửa chữa và điều chỉnh kế hoạch (nếu có) hoàn thành chậm nhất trong tháng 4; riêng phần cải tạo, sửa chữa sẽ hoàn thành trước tháng 12.

Về công tác lựa chọn, công nhận chủ đầu tư để xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ, đối với các chung cư có kết quả kiểm định là nguy hiểm thì phải tổ chức hội nghị nhà chung cư để xét chọn nhà đầu tư xây dựng lại chung cư; trong trường hợp các chủ sở hữu chung cư chọn được nhà đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định (tối đa 3 tháng kể từ ngày UBND quận tổ chức di dời khẩn cấp để phá dỡ): thẩm định và công nhận chủ đầu tư; chấp thuận phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đề xuất của nhà đầu tư đã thỏa thuận với các chủ sở hữu nhà chung cư.

Trường hợp hết thời hạn theo quy định nhưng các chủ sở hữu nhà chung cư chưa chọn được nhà đầu tư, mà nhà nước phải cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện việc đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, sẽ lập, thẩm định và phê duyệt phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá trị căn hộ cũ và giá trị căn hộ mới; tổ chức thẩm định năng lực nhà đầu tư, đề xuất UBND thành phố xét công nhận chủ đầu tư theo hình thức chỉ định. Việc này hoàn thành chậm nhất trong tháng 9.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM