Thị trường tín chỉ khử carbon toàn cầu có thể tăng trưởng đạt 100 tỷ USD

PV.

Báo cáo mới đây của Oliver Wyman - Một doanh nghiệp tư vấn Mỹ công bố cho biết, thị trường tín chỉ khử carbon toàn cầu có thể tăng trưởng đạt 100 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2030 - 2035, gấp 37 lần so với năm 2023.

Năm 2023, thị trường tín chỉ khử carbon toàn cầu đã đạt mức tăng trưởng 2,7 tỷ USD.
Năm 2023, thị trường tín chỉ khử carbon toàn cầu đã đạt mức tăng trưởng 2,7 tỷ USD.

Trong 2 năm gần đây, Liên Hợp quốc ước tính, toàn cầu phải khử hàng tấn carbon mỗi năm, có thể bằng thiên nhiên hoặc công nghệ. Riêng năm 2023, thị trường tín chỉ khử carbon toàn cầu đã đạt mức tăng trưởng 2,7 tỷ USD.

Theo báo cáo mới đây của Oliver Wyman, thị trường tín chỉ khử carbon có thể tăng trưởng đạt 100 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2030 - 2035, với điều kiện thế giới giải quyết được các rào cản phát triển thị trường này. Đó là, thiếu các tiêu chuẩn về tín chỉ khử carbon và hướng dẫn về khử carbon.

Để phát triển thị trường tín chỉ khử carbon, các quốc gia trên thế giới nên đưa nhiệm vụ khử carbon vào hệ thống giao dịch phát thải của mỗi quốc gia, từ đó đặt ra mức khung tài chính để hỗ trợ thị trường; ủng hộ các phương pháp khử carbon trong chiến lược của doanh nghiệp.

Hiện nay, toàn cầu đã có ngân sách 32 tỷ USD được đầu tư vào các dự án khử carbon. Trong đó, 21 tỷ USD dành cho các giải pháp kỹ thuật như thu hồi không khí trực tiếp để hút carbon từ khí quyển; 11 tỷ USD dành cho các giải pháp như trồng trọt.

Trên thực tế, mặc dù khử carbon là một trong những biện pháp nhằm hướng tới mục tiêu Net Zero - Phát thải ròng bằng 0 của toàn cầu, nhưng một số chuyên gia cho rằng, nếu các quốc gia chỉ tập trung vào việc khử carbon, thì các nước này sẽ không chú trọng vào cắt giảm lượng khí thải carbon.