Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 5/2014: Phát hành ấn tượng, giao dịch ổn định

PV.

(Tài chính) Tháng 5/2014 đã khép lại với thị trường trái phiếu, ghi nhận giá trị phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) tăng khả quan so với tháng 4/2014. Trên thị trường thứ cấp, tính thanh khoản được duy trì và hoạt động giao dịch cũng khá ổn định.

Hoạt động đấu thầu trên thị trường sơ cấp tháng 5/2014 vẫn thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng. Nguồn: internet
Hoạt động đấu thầu trên thị trường sơ cấp tháng 5/2014 vẫn thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng. Nguồn: internet

Phát hành sơ cấp tăng trưởng cao

Trong tháng 5/2014, thực hiện kế hoạch huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, hoạt động đấu thầu TPCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu. Kết quả là HNX đã tổ chức được 19 phiên đấu thầu, huy động đạt hơn 15.749 tỷ đồng trái phiếu, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 15.549 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 200 tỷ đồng. Khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 5/2014 tăng khá so với tháng 4/2014 (tăng 19%). Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,58-5,70%/năm, 3 năm trong khoảng 6,07-6,20%/năm, 5 năm trong khoảng 7,10-7,60%/năm, 10 năm là 8,70-%/năm.

Nhìn chung, lãi suất kỳ hạn 3 năm, 5 năm giảm so với tháng 4; lãi suất kỳ hạn 2 năm, 10 năm giữ nguyên so với tháng 4 và đây là kết quả đáng mừng bởi áp lực trả nợ trái phiếu lãi suất cao sau này sẽ giảm đi. Bên cạnh đó, chỉ số lãi suất huy động nói trên còn cho thấy kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục xu hướng ổn định với lãi suất tín dụng đang ở mặt bằng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thống kê hoạt động đấu thầu TPCP trên thị trường sơ cấp tháng 5/2014

Đơn vị: triệu đồng

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

Khối lượng

 gọi thầu

Khối lượng

đăng ký

Khối lượng

 trúng thầu

Vùng lãi suất đặt thầu
(%/năm)

Vùng lãi suất trúng thầu
(%/năm)

2 Năm

4

7.500.000

12.130.666,6

2.580.666,6

5,50-6,30

5,58-5,70

3 Năm

7

12.100.000

16.615.398,5

7.195.398,5

5,98-8,20

6,07-6,20

5 Năm

7

10.100.000

10.880.000

4.940.000

7,00-8,20

7,10-7,60

10 Năm

1

1.500.000

1.036.380

1.033.900

8,59-8,80

8,70-8,70

Tổng

19

31.200.000

40.662.445,1

15.749.965,1

 

 

                                                                                                                             Nguồn: HNX

Giao dịch ổn định trên thị trường thứ cấp

Trên thị trường TPCP thứ cấp, thanh khoản khá và xu hướng vận động ổn định của dòng tiền là điểm sáng trong tháng 5/2014. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) trong tháng đạt hơn 369 triệu đơn vị, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 39.151 tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại (KHCL) 2 năm, 3 năm, 12 tháng và 5 năm. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 191 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 19,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch TPCP bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 3.459 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6.827 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 8.145 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 11.615 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐT nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 633 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của NĐT nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 447 tỷ đồng.        

Thống kê giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp tháng 5/2014

Đơn vị: đồng

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

1 Tháng

1.000.000

108.503.000.000

3,9964 - YTM – 3,9964

2

6 Tháng

2.200.000

237.043.300.000

4,5999 - YTM – 4,8491

3

9 Tháng

9.900.000

1.060.850.200.000

4,5998 - YTM – 5,1007

4

12 Tháng

91.818.571

9.761.622.371.005

4,6002 - YTM – 5,4500

5

2 Năm

113.566.666

12.059.919.233.314

5,4001 - YTM – 7,9229

6

3 Năm

79.252.664

8.305.455.937.816

5,9499 - YTM – 7,0001

7

3 - 5 Năm

16.570.000

1.841.482.520.000

6,6000 - YTM – 9,8760

8

5 Năm

31.200.000

3.235.587.800.000

7,0000 - YTM – 10,3118

9

5 - 7 Năm

5.320.000

586.425.040.000

8,7999 - YTM – 10,2289

10

7 Năm

7.960.000

910.201.770.000

8,8996 - YTM – 10,1908

11

7 - 10 Năm

2.790.000

291.292.740.000

8,8371 - YTM – 8,8371

12

10 Năm

6.870.000

700.046.610.000

8,6500 - YTM – 11,2507

13

15 Năm

556.600

53.519.873.000

10,5566 - YTM – 10,5566

 

Tổng

369.004.501

39.151.950.395.135

 

 *YTM: Yield to Maturity                                                                                 Nguồn: HNX

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 5, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch outright đạt 4,7 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 457 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tín phiếu theo phương thức giao dịch repos đạt 2 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 190 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán tín phiếu của NĐT nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 95 tỷ đồng. Sau gần 2 năm đưa tín phiếu Kho bạc lên giao dịch trên thị trường thứ cấp, những kết quả đạt được cho thấy thanh khoản của loại hàng hóa này đã từng bước cải thiện hơn.