Thị trường UPCoM tháng 1: Trên 119 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng

PV.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng 1/2017, toàn thị trường UPCoM có 119,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 2.254 tỷ đồng.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng 1/2017, chỉ số UPCoM-Index với 13 phiên tăng điểm, 4 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 0,86 điểm (+1,6%), đạt mức 54,68 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. 

Toàn thị trường có 119,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 2.254 tỷ đồng. 

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 7,04 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch đạt 132,59 tỷ đồng/phiên (giảm 36,42% về khối lượng và giảm 32,8% về giá trị so với tháng trước). 

Trong tháng 1, trên thị trường UPCoM có thêm 38 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới trong tháng 01/2017, gồm: VGT, L12, MCT, HVN, HEM, IST, BDF, MCH, DBW, FOX, SID, CCV, TNS, VIB, VEE, PKR, VWS, DPG, VIF, GVT, DFC, BTB, HGW, PNT, CHS, DCF, AMP, CKH, DBD, DHP, X18, PAI, SBL, BRS, MVY, VIM, HAS, NAS.

Tuy nhiên, trong tháng này cũng có 1 cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch là BHN. Như vậy, tính đến ngày 25/1/2017, có 454 doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.