Thị trường xăng, dầu tháng 5/2017


THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU TRONG NƯỚC

Căn cứ diễn biến giá xăng, dầu thành phẩm thế giới, trong tháng 5/2017, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh 2 lần, cụ thể:

- Ngày 5/5/2017: Bộ Công Thương ban hành Công văn số 3886/BCT-TTTN yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá bán đối với các mặt hàng xăng RON 92 (-300 đồng/lít), xăng E5 (-310 đồng/lít), dầu điêzen 0,05S (-210 đồng/lít); dầu hỏa (-280 đồng/lít); dầu ma dút 180CST 3,5S (-60 đồng/kg).

- Ngày 20/5/2017: Bộ Công Thương ban hành Công văn số 4442/BCT-TTTN yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá bán đối với các mặt hàng xăng RON 92 (-210 đồng/lít), xăng E5 (-190 đồng/lít), dầu điêzen 0,05S (-340 đồng/lít); dầu hỏa (-260 đồng/lít); dầu ma dút 180CST 3,5S (-10 đồng/kg).

Tổng hợp giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG, thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở từ sau thời điểm 15 giờ 00 ngày 20/5/2017 cụ thể như sau:

Các chủng loại
xăng dầu

Giá bán trong nước
hiện hành (đồng/lít,kg)

Quỹ BOG (đồng/lít,kg)

Thuế suất thuế nhập khẩu
bình quân trong giá cơ sở (%)

Trích

Sử dụng

Xăng RON 95

17.970

300

0

10,21

Xăng RON 92

17.060

300

0

10,21

Xăng E5

16.870

0

0

10,21

Dầu điêzen 0,05S

13.260

300

0

1,18

Dầu hỏa

11.790

300

0

0,07

Dầu madut 3,5S

10.890

300

0

2,66

Nguồn: Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính)

 THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU THẾ GIỚI


4/5

12/5

19/5

31/5

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York (USD/thùng)

45,52

47,50

47,75

49,89

Giá dầu sưởi (USD/gallon)

1,52

1,49

1,56

1,51

Giá xăng (USD/gallon)

1,67

1,71

1,78

1,69

Giá khí tự nhiên (USD/triệu BTU)

2,98

2,92

2,87

2,85

Nguồn: www.westmorefuel.com