Thị trường xăng, dầu tháng 8/2016


Thị trường xăng, dầu trong nước

Căn cứ biến động giá xăng dầu thế giới, trong tháng 8/2016, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh 2 lần, cụ thể:

- Ngày 04/8/2016: Bộ Công Thương có Công văn số 7204/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu, theo đó: Giá bán xăng RON 95, xăng RON 92 (giảm 610 đồng/lít), xăng E5 (giảm 590 đồng/lít), dầu điêzen (giảm 630 đồng/lít), dầu hỏa (giảm 370 đồng/lít), dầu madut (giảm 380 đồng/kg).

- Ngày 19/8/2016: Bộ Công Thương có Công văn số 7716/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu, theo đó: Giá bán xăng RON 95, xăng RON 92 (tăng 680 đồng/lít), xăng E5 (tăng 970 đồng/lít), dầu điêzen  (tăng 250 đồng/lít), dầu hỏa (tăng 200 đồng/lít), dầu madut (tăng 210 đồng/kg).

Giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG, thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở (từ sau thời điểm 15 giờ 30 ngày 19/8/2016) cụ thể như sau:

Các chủng loại
xăng dầu

Giá bán trong nước hiện hành
(đồng/lít, kg)

Quỹ BOG (đồng/lít,kg)

Thuế suất
thuế nhập khẩu (%)Trích

Sử dụng


Xăng RON 95

16.070

300

0

15,74

Xăng RON 92

15.370

300

0

15,74

Xăng E5

15.220

0

0

15,74

Dầu điêzen 0,05S

11.910

300

0

1,84

Dầu hỏa

10.490

300

0

0

Dầu madut 3,5S

8.830

300

0

0

Nguồn: Cục Quản lý Giá

Thị trường xăng, dầu thế giới


8/8

16/8

22/8

30/8

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York (USD/thùng)

41,80

45,74

48,52

46,98

Giá dầu sưởi (USD/gallon)

1,31

1,44

1,51

1,48

Giá xăng (USD/gallon)

1,37

1,40

1,51

1,46

Giá khí tự nhiên (USD/triệu BTU)

2,77

2,60

2,58

2,85

Nguồn: TCTC tổng hợp