Thị trường xăng dầu trong nước và thế giới tháng 9/2013


THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU TRONG NƯỚC

Bộ Tài chính công bố tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong Quý III/2013:

1. Số dư Quỹ BOG đến Quý II (đến hết ngày 30/6/2013): 55,467 tỷ đồng.

2. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III (từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013): 1.038,089 tỷ đồng.

3. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III (từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013): 1.040,629 tỷ đồng.

4. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III (đến hết ngày 30/9/2013): 58,601 tỷ đồng. (Chi tiết xem bảng):

CHỈ TIÊU

ƯỚC TỒN QUỸ ĐẾN QUÝ II (ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2013

(1)

ƯỚC SỐ TRÍCH QUÝ III (TỪ NGÀY 01/7/2013 ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2013)

(2)

ƯỚC SỐ CHI QUÝ III (TỪ NGÀY 01/7/2013 ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2013)

(3)

ƯỚC TỒN QUỸ QUÝ III (ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2013) (4=1+2-3)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolime)

201,686

528,965

523,839

205,198

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)

-218,675

222,621

218,691

-209,152

Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội

179,204

23,747

23,384

180,839

Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigonpetro)

51,000

75,000

77,000

49,000

Công ty Thương mại và Dầu khí Đồng Tháp

-30,853

56,013

58,225

-33,076

Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Lễ

56,155

87,298

92,660

49,185

Công ty Cổ phần Hoá dầu Quân đội

-11,713

1,350

1,350

-9,530

Công ty Cổ phần lọc hoá đầu Nam Việt

-37,165

2,529

2,618

-37,254

Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam

-19,832

10,454

10,635

-20,154

Công ty TNHH vận tải Hải Hà

13,578

16,621

19,145

11,054

Tổng Công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)

-146,243

13,491

13,082

145,834

Công ty Thương mại Xăng Dầu Đường biển

18,325

 

 

18,325

Tổng

55.467

1.038.089

1.040.629

58.601

 Nguồn: Báo cáo của Bộ Tài chính

Ngày 7/10/2013 Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều hành giá xăng dầu như sau:

1. Đối với mặt hàng xăng: Các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá bán xăng tối thiểu 387 đồng/lít và tiếp tục duy trì sử dụng Quỹ BOG 300 đồng/lít.

2. Đối với mặt hàng dầu điêzen: Các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối: Tiếp tục duy trì cắt giảm lợi nhuận định mức theo quy định (tạm tính 100 đồng/lít); Giảm mức sử dụng Quỹ BOG 100 đồng/lít so với hiện hành (từ 400 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít).

3. Đối với mặt hàng dầu hỏa, dầu madut: Giữ ổn định giá bán, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG như hiện hành.

THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU THẾ GIỚI

THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU THẾ GIỚI

Giá xăng dầu thế giới tháng 9/2013

29/8/2013

10/9/2013

20/9/2013

30/9/2013

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York (USD/thùng)

108,80

107,39

104,67

102,33

Giá dầu sưởi (USD/gallon)

3,18

3,07

3

2,97

Giá xăng (USD/gallon)

3,07

2,74

2,68

2,63

Giá khí tự nhiên (USD/ triệu BTU)

3,62

3,58

3,69

3,56

 Nguồn: TCTC tổng hợp